Archief

BumpBar

Er is geen plaats meer!

 

De literaire salon is een vermaarde traditie. De salon is een ontmoetingsplaats, een plek waar schrijvers, kunstenaars, wetenschappers, politici en geïnteresseerden bijeenkomen. Waar in een deels besloten en beschermde omgeving interactie plaatsvindt tussen de denkers en makers en hun publiek. De salon is een laboratorium voor nieuwe zienswijzen en biedt ruimte voor overpeinzing. Literatuur en kunst zijn uiteindelijk toch bedoeld om ons te inspireren, uit te nodigen tot discussie en om een andere kijk op de werkelijkheid te bieden.

De eerste Literaire Salon van Genius zal plaatsvinden op 28 januari 2012, als maandbijeenkomst. Gerard van Emmerik, schrijver, zal vertellen over zijn laatste roman De Kippenjongen. In het werk van Van Emmerik speelt homoseksualiteit vaak een voorname rol.

In februari 2012 verschijnt een nieuwe roman van Ted van Lieshout. Dit keer niet voor kinderen, maar voor volwassen lezers. Van Lieshout verhaalt hoe hij als jonge jongen een relatie had met een oudere man. Het boek zal ongetwijfeld veel stof doen opwaaien en ook impact hebben op het huidige leven van Ted. Marjolein Houweling, lid van Genius en schrijver, vertelt over haar laatste roman Andermans Ogen, waarin onder meer de moordenaar van Mathilde Willink in het homoseksuele kunstcircuit wordt gezocht.

buitenkant350Genius nodigt je van harte uit om op zondag 15 januari 2012 vanaf 17.00 uur (tot ongeveer 20.00 uur) tezamen met alle (kandidaat-)leden een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Dit keer is daarvoor een fantastische locatie gevonden: het Van der Togt Museum te Amstelveen. Het museum zal die avond uitsluitend voor Genius geopend zijn. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie zal Jan Verschoor aanwezig zijn, de huidige directeur van het museum.

Het Van der Togt Museum is gelegen in het oude dorp van Amstelveen. Het adres is: Dorpsstraat 50 (1082 JE) Amstelveen. Zie bijgevoegde kaart voor de exacte locatie. Op de website van het museum staat ook een uitgebreide routebeschrijving (www.jvdtogt.nl/route.htm). (Vrij) parkeren met de auto in de buurt is mogelijk. Let op dat als je met het openbaar vervoer komt het vanaf het busstation van Amstelveen nog een aardig stukje lopen is!

Het museum toont kunst van moderne en hedendaagse kunstenaars. Het heeft een bijzondere collectie van kunstvoorwerpen van glas. De collectie van het museum groeit gestaag mede door de Vrienden van het Museum Jan Van der Togt.

VernietigingVanSodomGenius houdt eind november een bijeenkomst over Homoseksualiteit en Religie. Voor christenen en islamieten die voor de mannenliefde gaan, vormen bronnen van deze religies een probleem. Joodse wetten in het Oude Testament verbieden dit immers en de geschiedenis van Sodom figureert traditioneel als een zeer aansprekend bewijs dat de God van de joden uit het Oude Testament homoseks afkeurt. Vermoedelijk zou Jezus, uit het Nieuwe Testament, zich er nauwelijks druk om hebben kunnen maken.
Toch ging het in Sodom om een heel andere kwestie, die niets met homoseksualiteit van doen had. Dat werd een halve eeuw terug door Sherwin Bailey aangetoond en ik schreef 25 jaar terug daar een beknopt artikeltje over. Het laat zien hoe culturele en politieke herinterpretaties pas veel later van deze stad een oord van sodomieten maakten, om de Hellenistische cultuur waar dit mocht in diskrediet te brengen, om de eigen joodse identiteit te versterken en zo de joodse mannen die van seks met mannen hielden te marginaliseren. 

LGBTbijbelSodom en Gomorra
Homoseksualiteit en religie

Genesis 18:1-19:38
Daarom zei de HEER: 'Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot'.

Religie is eeuwenlang sterk bepalend geweest voor de seksuele moraal. Homoseksualiteit heeft daarmee lang in het verdomhoekje gezeten. Vrouwen- en mannenliefde was zondig. Nu persoonlijke identiteit maatschappelijk steeds belangrijker is geworden staan de religieuze dogma's over seksualiteit steeds meer onder druk. De vraag of het praktiserend lesbo of homo zijn nog wel te verenigen is met je geloofsovertuiging dient zich aan. Hoe is het 'je hart volgen' te verenigen met het uitgesloten worden van kerkelijke sacramenten? Het kan dan een hele begrijpelijke oplossing zijn 'je geloof' en de daarbij behorende gemeenschap de rug toe te keren. Echter, dat kan ook pijnlijk en oneigenlijk zijn. Moeten kiezen tussen een seksuele en een spirituele identiteit kan tot grote existentiële worstelingen leiden. Of is het ook mogelijk dit naast elkaar te laten bestaan of zelfs te integreren zonder meteen naar de verdoemenis te gaan?

Gezien het feit dat onze cultuur en samenleving doorspekt zijn van religieuze invloeden, ontkomen we er ons inziens niet aan om eens stil te staan bij hoe er vanuit verschillende religies over homoseksualiteit gedacht wordt en hoe dat zich verhoudt tot het dagelijkse doen en laten van de lesbische vrouw en homoman.

morrenDit jaar is er een Sint Maartens Borrel! Op deze borrel, zondag 13 november, zal kunstenares Gerti Bierenbroodspot (1940) speciaal voor de leden van Genius vertellen over haar werk en in het bijzonder over het werken met albast, een bijzondere gipssoort. Galerie Morren in Amsterdam zal onze gastheer zijn.

Bierenbroodspot is een veelzijdige kunstenares. Ze schildert en beeldhouwt, ontwerpt gobelins, serviezen en gebrandschilderd glas. Haar centrale thema is het labyrint van de Tijd, waarin wij mensen ronddwalen. Zij is vooral gefascineerd voor wat is vergaan en door de Tijd is getransformeerd tot archeologie. Het zijn de voorbije plaatsen die in de verbeelding leven en die Bierenbroodspot vereeuwigt in haar werk. Zo ook Lepcis Magna, de karavaanstad in Lybië.

huisvanbrienenAanstaande zaterdag 8 oktober 2011 vindt een bijzondere kandidaat-ledenborrel plaats. 

Bezoek Huis van Brienen - Huis Van Brienen, een uitzonderlijk grachtenhuis aan de Herengracht in Amsterdam, heeft een interieur dat gerangschikt is in de top 100 van belangrijkste interieurs in Nederland. De tijd lijkt er dan ook te hebben stilgestaan. Het huis is eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser, de restaurerende instelling die zich inzet voor het behoud van bijzondere huizen. architectuurhistoricus bij Hendrick de Keyser, neemt ons mee op een tour door dit bijzondere huis.

Kandidaatledenborrel bij het Prins Bernhard Cultuurfonds - Dit keer bij uitzondering niet in de Schreierstoren maar in een prachtig grachtenpand aan de Herengracht te Amsterdam waarin het Prins Bernhard Cultuurfonds is gehuisvest. Het Cultuurfonds is een particulier fonds dat projecten ondersteunt op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. adjunct-directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, geeft een korte uitleg over het werk van het fonds. Bij mooi weer (sic!) borrelen we in de tuin! De kandidaatleden-borrel is bedoeld voor kandidaat-leden, introducés en Genius leden om in ontspannen sfeer samen te borrelen en kennis te maken met elkaar en Genius. Enkele drankjes zullen je worden aangeboden door de Vereniging.

rejuvenationEen terugkerende discussie bij Genius is de gemiddelde leeftijd van de leden en de vraag of daar iets aan gedaan moet worden. Dit onderwerp kwam ook weer naar voren bij de enquête die vorig jaar onder de leden gehouden werd: de meningen waren verdeeld. Daarom leek het een goed idee dit onderwerp verder uit te diepen als thema bij de jaarlijkse Dies in oktober! Oftewel de Dies draait dit jaar om: Verjonging.  Wat houdt dit in?
 
Verjonging is op diverse manieren op te vatten en de sprekers zullen er dan ook hun eigen visie op presenteren. Is het nodig jongere leden aan te trekken en zo ja, hoe doe je dat? Welke organisaties zijn hier meer mee bezig geweest en hadden ze succes? Waarom zou je willen verjongen? Wat zoeken jongeren bij een netwerkclub? Na beantwoording van deze serieuze vragen wordt het middagprogramma na de pauze wat luchtiger van toon. Het zal meer over uitstraling en uiterlijk gaan, geïllustreerd aan de hand van uiteenlopende voorbeelden. Met als uitsmijter een bekende Nederlandse die het begrip verjonging wel zeer letterlijk neemt. Na het diner wordt de draad weer opgepakt en is er een optreden van een cabaretier met een geheel eigen interpretatie van het thema. Verdere programmadetails volgen half september op de Genius site. 

Design en de automobiel
Bijeenkomst Kunst & Cultuur 24 september

AutoDesignZaterdag 24 september, 125 jaar na de uitvinding van de auto door mijnheer Carl Benz in Mannheim, staat bij Genius de vormgeving van dit favoriete mobiele speeltje centraal. Want de auto heeft het ver geschopt en mag zonder meer de culturele icoon van de 20ste eeuw genoemd worden. Ik rijd, dus ik besta. Ben jij een nuchtere Genius-lid dat zijn wagen niet koestert als fetisjobject maar hem ziet als een technisch apparaat, een vervoermiddel? Design onbelangrijk? De leden van interessegroep Kunst & Cultuur willen je graag van je waanbeelden verlossen.

Daarbij zouden we je op verplichte pelgrimstocht naar het Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe kunnen sturen, waar ze een enorme expo hebben ingericht met werk van kunstenaars, die aan de vierwieler een eigen draai hebben gegeven (o.a. Erwin Wurm, Olav Mooij, John chamberlain). Of we deporteren je naar de Car Fetish Show in Museum Jean Tinguely in Bazel. Maar dat is zo’n gedoe en leidt maar af van de vraag waar het ons echt om gaat: hoe komt het dat het uiterlijk van de auto zo is veranderd? Waar komt het typerende autodesign vandaan?

social_media_1Sociale Netwerken & Sociale Media, wat heb je eraan?Genius maandactiviteit, zaterdag 27 augustus in Amsterdam
 • Wat zijn sociale media nou eigenlijk?
 • Wie ben ik online?
 • Hoe kan ik het inzetten, zowel zakelijk als persoonlijk?
 • Door de bomen het bos weer zien: waar te beginnen?
 • Hoe kan het tijdwinst opleveren? (en niet weer iets dat ik moet bijhouden!)
 • Netwerken, communities, kringen, groups, clubs: wat is het verschil?
 • Privacy versus zichtbaarheid
 • Enz.
Social media kent een stormachtige opkomst en is inmiddels goed ingeburgerd in Nederland. Ons kleine kikkerlandje staat op de wereldranglijst op nummer 1 qua gebruik van online en sociale media. Iedereen die je ontmoet stuurt nu gelijk een LinkedIn verzoek, een friendrequest via Facebook of volgt je op Twitter … Nu we de nieuwigheid voorbij zijn organiseert Genius opnieuw een Social Media event. Speciale aandacht hierbij voor het gebruik bij online profilering, netwerken en eigen zichtbaarheid optimaliseren. Daarnaast veel aandacht voor de toepassing van sociale communicatie. Hoe verschilt dit met traditionele communicatie en waar ligt de scheidslijn tussen werk en privé? Uiteraard worden deze vraagstukken vertaald naar de uitdagingen die de Genius leden ervaren als gay professionals.

De IG Kunst & Cultuur heeft deze tentoonstelling bezocht – ook deze keer. Want om de twee jaar vindt deze grote, internationale, beeldententoonstelling in de Oude Warande in Tilburg plaats. Het enige barok-park dat Nederland nog kent.

Deze keer worden onder de titel Raw hedendaagse sculpturen getoond in al hun puurheid. Werken die in tegenstelling tot die op eerdere biënnales alleen naar zichzelf verwijzen en naar werken van voorgangers van de maker. Er zijn sculpturen die de schijn hebben van ruwe montage, rauwe materialen, figuratie of assemblage. Andere worden gekenmerkt door hun geometrische of meer gepolijste karakter. Je vindt er ook voorbeelden van arte povera. Er staan existentialistische, constructivistische en minimalistische werken. Deze verscheidenheid geeft een aardige indruk van tendensen in ‘sculpturenland’. Bij de entree van het park is een uiterst informatief boekje te koop over de deelnemende kunstenaars, hun oeuvre - en het getoonde werk in het bijzonder. Deze informatie maakt de tentoonstelling voor iedereen ‘toegankelijk’. En voor wie kunst wil combineren met outdoor, is dit een goede gelegenheid, want je loopt heel wat af in deze uitgestrekte tuin.

Voor meer informatie: www.fundamentfoundation.nl. De tentoonstelling loopt tot en met 25 september. Zie ook bij ‘foto’s’ op de website (lustwarande2011tilburg). 
wilhelmusHeb jij (weer) zin in een gezellige avond op de Amsterdamse grachten? Net als afgelopen jaar hebben wij voor de vooravond van de Amsterdam Gay Pride een boot geregeld voor een gezellige vaart door de grachten van Amsterdam. De boottocht duurt ca. 3 uur. De 'Wilhelmus' is een gerestaureerd vrachtschip uit de vorige eeuw. Het schip heeft een luxe interieur en een volledige bar (en een toilet). Wanneer het weer het toelaat, kunnen wij met open kap varen.

Mini_Yachts

De interessegroep Natuur& Outdoor doet zijn naam eer aan door het organiseren van een fantastische zeilmiddag waarin sportiviteit, wedstrijdmentaliteit, en de neiging tot luieren in de zon uitgebreid aan bod komen. Er is geen zeilervaring nodig. De Kagerplassen tussen Leiden en Amsterdam vormen een uniek natuurgebied in een steeds meer industriële omgeving. Een voordeel is dat De Kaag voor de meesten van ons dichtbij is. Er wordt in twee dagdelen van elk twee uur gezeild met een wisseling op ongeveer de helft van de tijd. Er kan gezeild worden in:

Mini Yachts, dit zijn kleine eenpersoons zeilboten die ook door totaal onervaren zeilers te bezeilen zijn. Ze hebben een zware kiel en zijn vrijwel niet om te krijgen. Toch kunnen er leuk estafette wedstrijden mee gehouden worden. Er is per dagdeel plaats voor 12 personen.

valkenValken, dit zijn kielboten die met 4 personen te bezeilen zijn plus een schipper. Er zijn bij Genius ervaren schippers. Gaarne bij de opgave vermelden of je wilt optreden als schipper. Des te minder schippers hebben we nodig van de Watersport Academy. Na inzeilen zal er per dagdeel een wedstrijd worden gehouden.

Bunschoter Botter. Op dit 120 jaar oude vissersschip is per dagdeel plaats voor maximaal 20 personen. Je kan meehelpen het schip te zeilen of luieren in de zon.

De deelnemers worden opgedeeld in 2 ongeveer gelijke groepen. Groep A gaat eerst in de Valken zeilen onder leiding van een eigen of ingehuurde instructeur. Na een drie kwartier inzeilen houden we een wedstrijd over de plas langs een door boeien gemarkeerd parcours. Groep B gaat of op de Botter of in een van de 6 mini yachts zeilen. Met de mini yachts kunnen we een estafetterace doen waarbij per yacht twee personen elkaar aflossen. Na twee uur pauzeren we voor een frisdrankje en een versnapering. Daarna doen we het programma nog een keer maar dan omgekeerd. Groep B gaat dan in de Valken en groep A de Botter op of in de mini yachts.

levenskunstHet leven is als goede wijn, je weet dat het te koop is, maar het kost oefening en kennis voordat wijn, kwalitatief goede wijn, naar waarde gewaardeerd kan worden. Met het leven is het niet anders al weet je bij het leven dan niet welke kwaliteit van leven je kunt (of wilt) bereiken. Het leven beter weten te waarderen vraagt wel ook oefening en kennis, maar misschien nog wel meer dan bij wijn. Een wat is kwalitatief goed leven? Een leven als een Gooise vrouw of zijn materiële genoegens niet van belang voor een kwalitatief leven? Draait het bij kwaliteit meer om innerlijk evenwicht en rust? Zaterdag 25 juni informeren we je over de kunst van het leven, levenskunst. Daarna wacht een glas wijn.

midzomergrVan vrijdag 10 juni tot en met zondag 19 juni vindt in Utrecht het traditionele Midzomergrachtfestival plaats (www.midzomergracht.nl), het jaarlijkse homoculturele festival van Utrecht met een veelheid aan culturele activiteiten en bruisende feesten. Op zaterdag 18 juni is er 's avonds het GigaPANNfeest. Voorafgaand daaraan organiseert Genius voor zijn leden en voor belangstellenden een 'vrije inloopborrel'. We hopen dat veel homo's en lesbo's, die Genius nog niet kennen, zo de vereniging leren kennen. Daarna is er de mogelijkheid om samen uit eten te gaan.

Datum: zaterdag 18 juni
Tijd: 16.00 - 18.30 uur: borrel bij Cafe Kalff, Oudegracht 47, het nieuwe gay cafe van Robbert.
Drankjes zijn voor eigen rekening, hapjes van Robbert en Genius.
Diner: vanaf 18.30 uur: bij Umami, het nieuwe, aziatisch tapasrestaurant, ook aan de Oudegracht, op nr.74, vlakbij Cafe Kalff.

Graag horen we of je wilt komen. Geniusleden kunnen zich aanmelden voor de borrel en/of het diner via de aanmeldmodule van de website. Kandidaat-leden en hun eventuele introducé(e)s kunnen zich aanmelden voor de borrel en/of het diner via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., (cc aan hun begeleider). Aanmelding voor het diner is pas definitief na storting van 25 Euro. Aanmelding voor het diner is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 14 juni a.s.

breinHet menselijk brein: Aangeleerd of aangeboren?
Wat weten we nu eigenlijk van het brein?

De mei-activiteit op 28 mei 2011 van de IG Gezondheid en Welzijn zal in het thema staan van het menselijk brein. 
De publicaties over ons brein duikelen momenteel over ons heen. Prof. Dick Swaab schrijft 'wij zijn ons brein'. Prof. Jan Derksen is in de Volkskrant daar stevig tegenin gegaan. Prof. Margriet Sitskoorn schrijft over ons 'maakbare brein, gebruik je hersens en word wie je wil zijn'.
 
Prof. dr. Hanna Swaab, klinisch neuropsycholoog van de Universiteit Leiden en dr. Wouter Staal (Karakter kinder en jeugdpsychiatrie / UMC Radboud Nijmegen) bespreken vanuit hun eigen vakgebied de werking van de hersenen. Zowel vanuit neurobiologisch als neuropsychologisch oogpunt worden onze hersen ontleed. Hierin blijft de discussie of wie wij zijn, vastgelegd is in onze hersenen of juist aangeleerd.
 
Wouter Staal is kinder- en jeugdpsychiater/onderzoeker en houdt zich onder meer bezig met genetisch onderzoek naar risicofactoren achter psychiatrische ziektebeelden.
Hanna Swaab is als hoogleraar verbonden aan het instituut Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek. Zij doet o.m. onderzoek op het gebied van de neuropsychologie, de relatie tussen psychiatrische ziektebeelden en dysfuncties in de ontwikkeling van de hersenen, en m.n. risicofactoren voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten.
 
In het grote, rustige en monumentale Stadspark Sonsbeek in Arnhem in Villa Sonsbeek zullen de lezingen, borrel en het diner plaatsvinden. Kortom een leuke activiteit om in je agenda te zetten, ook bij mooi weer. Villa Sonsbeek heeft een prachtig terras om in de pauze en bij de borrel van te genieten. 

De Genius Koninginneborrel wordt gehouden op vrijdag 29 april. We zijn dit jaar te gast op de loungeverdieping van de net geopende Bar Bump in Amsterdam.

Bar Bump is de nieuwste aanwinst voor het Amsterdamse homo-uitgaansleven. Van de eigenaars van de succesvolle Prik. Bump zit in een monumentaal koetshuis in de Kerkstraat 23, tussen Leidesestraat en Leidsegracht. Vanaf het Centraal Station het makkelijkst te bereiken met tram 1, 2 of 5. Mocht je met de auto willen komen: parkeren in de nabije omgeving zal niet meevallen.

Je bent welkom vanaf 18.15. Kom op tijd, want om 19.00 heffen we gezamenlijk het glas op onze vorstin. Genius zorgt voor pink champagne en borrelhapjes, de overige consumpties zijn voor eigen rekening. Na afloop ben je meteen op de juiste plek om aan een bruisende Amsterdamse Koninginnenacht te beginnen.

Graag horen we uiterlijk 27 april of je aanwezig zult zijn door je aan te melden via de website (uitsluitend voor leden). Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

genius

Hierbij nodigen we je uit om een drankje te komen drinken op zaterdag 09 april 2011. Er wordt dan een borrel georganiseerd, waarbij kandidaat-leden en een aantal (nieuwe) Genius-leden aanwezig zullen zijn om in ontspannen sfeer samen te borrelen. Dit is een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Genius-leden en mede-kandidaat-leden.

Enkele drankjes zullen je worden aangeboden door de Vereniging.

Datum en tijd
zaterdag 09 april 2011, van 17:00 tot ongeveer 19.30 uur 

Plaats: De Schreierstoren, Prins Hendrikkade 94/95. In het centrum van Amsterdam, tegenover het Centraal Station. Zie http://www.schreierstoren.nl

Graag horen we uiterlijk vrijdag 8 april per e-mail van je of je aanwezig zult zijn via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Leden kunnen zich via de aanmeldmodule opgeven. Hiervoor moet je ingelogged zijn.

breinHet menselijk brein: Aangeleerd of aangeboren?
Wat weten we nu eigenlijk van het brein?

De mei-activiteit op 28 mei 2011 van de IG Gezondheid en Welzijn zal in het thema staan van het menselijk brein. Prof. dr. Hanna Swaab, klinisch neuropsycholoog van Universiteit Leiden en dr. Wouter Staal (Karakter kinder en jeugdpsychiatrie / UMC Radboud Nijmegen) bespreken vanuit hun eigen vakgebied de werking van de hersenen. Zowel vanuit neurobiologische als neuropsychologische oogpunt worden onze hersen ontleed. Hierin blijft de discussie of wie wij zijn vastgelegd is in onze hersenen of juist aangeleerd? In het grote, rustige en monumentale Stadspark Sonsbeek in Villa Sonsbeek in Arnhem zullen de lezingen, borrel en het diner plaatsvinden. Kortom een leuke activiteit om rekening mee te houden. Zet 28 mei 2011 dan al vast voor de activiteit van Genius. Tot dan! Inschrijven is nog niet mogelijk, maar voor meer informatie kun je wel mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De wereld van de opera, de meest opwindende vorm van muziektheater, is het thema waar Genius u op deze feestelijke paaszaterdag naar toe voert. Voor en achter de schermen. Een dag vol informatie over het operabedrijf, een rondleiding door het Muziektheater culminerend in het bijwonen van een voorstelling van Mozart’s Don Giovanni.

Het eerste deel van het programma start om 13.00 in het Mozeshuis, gelegen pal naast de Mozes & Aäronkerk in het hartje van Amsterdam. Eerst koffie met taart en twee presentaties die inzicht verschaffen over de grote thema’s waar opera voor staat en een kijkje geven in het leven van een van haar beroemdste protagonisten:

architektur_hamburgVan 1 tot 4 september is het weer zover, dan vindt alweer voor de 9e keer de jaarlijkse architectuurreis plaats. Het reisdoel van dit jaar is Hamburg.

Of om preciezer te zijn die Freie und Hansestadt Hamburg. Hanzesteden vormden een samenwerkingsverband ter bevordering van de handel, een soort EU avant la lettre. Hamburg groeide door de handel uit tot een zeer welvarende en belangrijke stad. Het is de 2e stad van Duitsland en heeft, qua grootte, de grootste haven van Duitsland (3e in Europa na Rotterdam en Antwerpen).

Net als in andere havensteden in noordwest Europa, zoals Amsterdam, Londen en Kopenhagen, worden in Hamburg oude haven- en industriegebieden herontwikkeld tot nieuwe woon/werkgebieden. Daarbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van internationaal bekende architecten: o.a. Herzog & De Meuron, OMA Rem Koolhaas, David Chipperfield, Antonio Citterio, Norman Foster en Richard Meier.

LuzacOmgaan met de verandering in je leven
De kunst van het jezelf opnieuw uitvinden

Rotterdam, Luzac College, 26 maart 2010

Een workshopmiddag over Persoonlijk Verandermanagement door de IG Mens & Organisatie

 • Hoe ontwikkelen we ons als gay door de jaren heen?
 • Hoe verschuift onze plaats in arbeid en organisatie, en hoe ervaren we dat?
 • Wat kunnen rijp en groen van elkaar leren?

De trainers/coaches van IG Mens & Organisatie bieden je een workshopmiddag aan, in de stijl van onze succesvolle eerdere themamiddagen: ‘Zichtbaarheid als gay professional’ (2009) en ‘Gay leadership’ (2010). Een levensloopdeskundige zal ons een introductie geven op het thema ‘sociale en esthetische volksgezondheid’. Daarna kun je à la carte twee workshops kiezen uit ons menu:

zuidasGenius netwerkborrel (wijnproeverij) in 'New Amsterdam', het meest complete appartementengebouw op de Zuidas. Wil je meer weten over de Zuidas en hoe het is om er te wonen en/of te werken? Van 17.00 tot 19.00 ben je welkom in 'New Amsterdam' (Gustav Mahlerlaan 56), met zijn ongekende mogelijkheden. Of je koopt of huurt, je hebt automatisch toegang tot de luxe van New Amsterdam. Fitness, sauna, zwembad, serviceteam en de meest compleet afgewerkte appartementen in Amsterdam.
Meld je aan voor de wijnproeverij en leer de Zuidas kennen. 

Aanmelden: 
Aan deze borrel zijn geen kosten verbonden. Aanmelding voor leden via de aanmeldmodule op www.genius.nl - voor asprianten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via hun aspirantenbegeleider. Voor meer info over New Amsterdam: www.newamsterdam.nl

LuzacWorkshopmiddag Persoonlijk Verandermanagement: omgaan met de verandering in je leven & de kunst van het jezelf opnieuw uitvinden.              

IG Mens & Organisatie
Luzac College, Rotterdam, 26 maart 2010

Hoe ontwikkelen we ons als gay door de jaren heen? Hoe verschuift onze plaats in arbeid en organisatie, en hoe ervaren we dat? Wat kunnen rijp en groen van elkaar leren? De trainers/coaches van IG Mens & Organisatie bieden je een workshopmiddag aan, in de stijl van onze succesvolle eerdere themamiddagen: ‘zichtbaarheid als gay professional’ (2009) en ‘gay leadership’ (2010). Om de middag extra aantrekkelijk te maken, hebben wij in plaats van een spreker een entertainer/acteur uitgenodigd, die ons een speelse introductie zal geven op het thema.

Je kunt à la carte twee workshops kiezen uit onze menukaart: 
- Competentie ontwikkeling
- De kunst van het aantrekkelijk blijven
- Levensfasen en Levensloop
- Happy single.. no kids!?
- Hoe houd ik een leuke functie?
- Ouder worden we allemaal

Aansluitend borrel in Luzac College en 3-gangen diner in restaurant om de hoek.

Aanmelding binnenkort mogelijk. 

In het nieuwe gebouw van LantarenVenster in Rotterdam worden de leden- en aspirantleden uitgenodigd om op 22 januari a.s. (let op: een week eerder dan de gebruikelijke maandactiviteit) als voorproefje op het International FilmFestival Rotterdam (IFFR) tezamen te kijken naar de voorpremière van de film 'Les Amours Imaginaires'. De film, die tijdens het IFFR eind januari in première zal gaan,  zal worden ingeleid door een vertegenwoordiger van het IFFR.

Het LantarenVenster  heeft sinds afgelopen oktober haar deuren geopend van haar nieuwe locatie. Het heeft vijf filmzalen van verschillende grootte met in totaal ruim 600 zitplaatsen. Daarnaast is er één multifunctionele zaal. Deze heeft een grote speelvloer, circa 300 zitplaatsen of 400 staanplaatsen en diverse mogelijkheden voor gebruik. In deze zaal vinden de concerten plaats. Door een aantal medewerkers zullen wij worden rondgeleid door het gebouw en zullen zij een en ander vertellen over de historie en de totstandkoming van het LantarenVenster.

Ook 2011 zullen wij de Genius traditie voortzetten door begin 2011 met elkaar het glas te heffen op een boeiend, actief Geniaal nieuw jaar. Deze keer op zondag 16 januari 2011 van 17:00 t/m 19:30 uur in Noordwijk aan Zee, bij één van de leden thuis.

Graag nodigt het Bestuur alle leden en aspirantleden uit op de Nieuwjaarsborrel. Naast de bubbeldrank, zal er tevens een buffet worden geserveerd.  Leden melden zich aan via het aanmeldformulier op de Genius-website; hiervoor moet je ingelogd zijn. Aspiranten melden zich aan door een e-mail te sturen aan (alléén zichtbaar als je ingelogd bent) of door contact op te nemen met hun aspirantenbegeleider.

Je bijdrage voor de Nieuwjaarsborrel incl. buffet bedraagt € 10,- (p.p.) en dient te worden overgemaakt op rekeningnummer (alléén zichtbaar als je ingelogd bent). Pas na ontvangst van je betaling is de inschrijving definitief.

Het adres is: (alléén zichtbaar als je ingelogd bent). Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt.


Kerstborrel - Het is een goede gewoonte om je vrienden beste te wensen voor het kerstfeest en/of voor het nieuwe jaar. Dat kun je doen door kaarten te sturen, maar het is eigenlijk toch veel leuker om die wensen persoonlijk over te brengen. Hier is weer een goede mogelijkheid: Ook dit jaar organiseert Genius weer een kerstborrel en een aansluitend diner. Wij hebben weer ervoor gekozen om deze wat eerder te houden zodat er geen concurrentie ontstaat met de Nieuwjaarsborrel (op 16 januari 2011 in Noordwijk) waarvoor je later nog wordt uitgenodigd. Op vrijdag 17 december 2010 kunnen wij gezamenlijk het glas heffen op het bijna afgelopen jaar 2010. De kerstborrel vindt deze keer plaats in de trendy 'Silk Bar' op de begane grond van het Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre.

“Geld verdienen is tijd verknoeien” is een uitspraak van Harry Mulisch, ons boegbeeld van de Nederlandse literatuur. Maar, “Money makes the world go around” en een financiële crisis heeft grote gevolgen. Waar komt geld nou eigenlijk vandaan? Wie houdt daar nu eigenlijk toezicht op? De gevolgen van de financiële crisis zijn nog steeds merkbaar en regeringen wereldwijd proberen met allerlei maatregelen te voorkomen dat ons dit nogmaals overkomt. Gaat dit lukken? Rondom het onderwerp “Geld” heeft de IG Economie een indrukwekkend programma samengesteld en nodigt je daarom van harte uit voor de volgende Genius activiteit:

Zaterdag 27 november 2010 - Geld en de gevolgen van de financiële crisis - Geldmuseum, Utrecht

Voor het zesde jaar organiseert PAN Amsterdam 'Kunstontmoetingen', in 2010 op donderdag 25 november van 18.30 tot 21.30 uur. Deze besloten avond is speciaal voor kunstminnende dertigers en veertigers. In een ontspannen sfeer kunnen zij gelijkgestemde kunstliefhebbers, kunstenaars en handelaren ontmoeten. Experts verzorgen rondleidingen langs een aantal interessante objecten. Er zijn kunstenaars aan het werk in stands, een deejay draait op het 'Rembrandtplein' loungemuziek en er zijn drankjes en hapjes. Ook vindt op deze avond de jaarlijkse Chairmen’s Drink plaats voor Captains of Industry en het Corps Diplomatique.

Door de Amsterdamse Kunsthandelaar Dolf van Omme (www.dolfvanomme.nl) zal hij onder het genot van een glas champagne een korte inleiding verzorgen over het werk dat hij in stand tentoonstelt. Daarna zal een rondleiding worden verzorgd.

Aanmelden voor leden alleen maar via de aanmeldmodule. Aspiranten kunnen zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De deelname kosten bedragen €  22,50 inclusief borrel.

Er zijn slechts 20 kaarten voor deze activiteit beschikbaar. Voor de inschrijving wordt de volgorde van betaling aangehouden.

frankendaelGenius verwelkomt alle (aspirant-)leden graag op de komende Dies op zaterdag 30 oktober 2010.
Op het uitgebreide programma staan: een klassiek concert, een architectuurwandeling, een borrel, een feestelijk diner en een feest ter afsluiting

Middagprogramma:
13.00 uur: ontvangst en kennismaking met aspiranten in de Hofkerk "Martelaren van Gorcum", Linnaeushof 94, Amsterdam
13.30 uur: Introductie met lezing door Ton Amir
14.15 uur: aanvang concert
15:00 uur: pauze
15.15 uur: vervolg concert
16.00 uur: einde
16.30 tot ca. 17.00 uur: korte wandeling over het Linnaeushof, ontworpen door architect Alexander Kropholler (Amsterdam, 1881 – Wassenaar, 1973).

Avondprogramma:
17:00 tot 18:30 uur: borrel in Huize Frankendael, Middenweg 72, 1097 BS Amsterdam.
Het diner in de stijlkamers van Huize Frankendael dichtbij de Hofkerk vangt aan om 19.00 uur en is gelimiteerd voor 70 personen. Het feest dat wordt opgeluisterd door dj Laurent is aansluitend aan het diner in dezelfde ruimte als de borrel.

Feestelijke kleding wordt zeer op prijs gesteld.

schreierstorenDe Aspiranten Begeleidings Commissie (ABC) organiseert twee keer per jaar een borrel. Zij nodigen alle aspiranten (en leden) uit om een drankje te komen drinken op zaterdag 23 oktober 2010. Er wordt dan een borrel georganiseerd, waarbij aspiranten en een aantal (nieuwe) Genius-leden aanwezig zullen zijn om in ontspannen sfeer samen te borrelen. Dit is een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Genius-leden en mede-aspiranten. Enkele drankjes zullen je worden aangeboden door de Vereniging.

Voor meer informatie en aanmelden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

NaardermeerEén van de doelen van Genius is netwerken. Bij het organiseren van activiteiten blijkt vaak dat er gebruik is gemaakt van het netwerk van de organisatoren. Ook nu is dat het geval. De IG Natuur & Outdoor prijst zich gelukkig met de banden met Natuurmonumenten. Daardoor werd het mogelijk om te organiseren:

Een (bijna) herfstvaartocht over het Naardermeer met aansluitend een lunch in Naarden.

Zoals bekend, het Naardermeer is het oudste beschermde gebied in Nederland. Natuurmonumenten kocht het in 1906. Het was de eerste aankoop uit haar bestaan. Om dit bijzondere en prachtige gebied te kunnen bewonderen is er een fluisterboot voor ons gereserveerd waarin maximaal 26 personen kunnen plaats nemen. .
In eigen beheer wordt er voor koffie en iets te eten gezorgd voor aan boord. We vertrekken om 10.00 uur. De tocht duurt tussen 2 en 2,5 uur.
Details over aanrijroute en andere zaken zijn te lezen op www.naardermeer.nl of www.natuurmonumenten.nl

Loosdrechtse_plassen Traditioneel biedt de Interessegroep Natuur & Outdoor in de zomer weer een buitenevent aan. Dit keer is het een interessant keuzeprogramma:
 • sportief kanoën op de Kortenhoefse plassen óf
 • gezellig fietsen rondom Loosdrecht.

We starten, borrelen en dineren gezamenlijk in “Jan en Alleman” te Kortenhoef zodat er voldoende tijd is voor gezelligheid en om ervaringen uit te wisselen.

Kanoën op de Kortenhoefse plassen

De Kortenhoefse Plassen, eigendom van Natuurmonumenten, behoren tot de mooiste en rustigste delen van het Vechtplassengebied. Deze waterrijke strook tussen de rivier de Vecht en de Utrechtse Heuvelrug was in de oertijd een haast ondoordringbaar moeras, waar zich in de loop van duizenden jaren plantenresten ophoopten tot veen. Later is dit moeras door het afgraven van het veen en andere menselijke ingrepen veranderd in een zeer afwisselend cultuurlandschap met een wirwar van plassen, sloten, weilanden, rietvelden, moerasbos, polders, wegen en lintdorpjes. In dit natte, gevarieerde gebied is een grote rijkdom aan planten en dieren te bewonderen.

De plassen zijn verboden voor motorvaartuigen, dus heerlijk stil. Wij doen een rustige tocht van 2,5 uur in stabiele 2-persoons Canadese kano’s, zodat ruim voldoende tijd overblijft voor rustpauzes en eventueel een ‘zwemmetje’. Echte sportievelingen kunnen de lange tocht van netto 3,5 uur vaartijd doen!

Fietsen rondom Loosdrecht

Op gehuurde fietsen maken we een tocht door de Loosdrechtse plassen naar kasteel Sypesteyn (zie onder), waar we onder begeleiding van deskundige gidsen de historische stijltuin én het bijzondere interieur bekijken. Daarna bezoeken we Landgoed Zonnestraal, het beroemde ex-sanatorium, een ontwerp van de beroemde architect Jan Duiker, ook onder begeleiding van een gids. Via de prachtige Loosdrechtse plassen gaat het terug naar Kortenhoef.

wilhelmus.jpgHeb jij (weer) zin in een gezellige avond op de Amsterdamse grachten? Net als afgelopen jaar hebben wij voor de vooravond van de Amsterdam Gay Pride een boot geregeld voor een gezellige vaart door de grachten van Amsterdam. De boottocht duurt ca. 3 uur. De 'Wilhelmus' is een gerestaureerd vrachtschip uit de vorige eeuw. Het schip heeft een luxe interieur en een volledige bar (en een toilet). Wanneer het weer het toelaat, kunnen wij met open kap varen. 

Programmaoverzicht (alleen zichtbaar als je ingelogged bent):
 
De kosten van deelname bedragen 29,00 Euro per persoon. Dit is incl. borrelhapjes en drankjes (onbeperkt koffie, thee, bier, wijn en fris).
 
Aanmelden: voor alle leden alleen maar via de aanmeldmodule via de site. Let op: er zijn maar 60 plaatsen beschikbaar. Dus: vol is vol. Als je mee wilt varen, meld je dan snel aan en maak gelijktijdig het bedrag van 29,00 Euro o.v.v. de voor- en achternaam van de deelneemer(s) over . Pas dan is je aanmelding definitief. Inschrijven kan tot en met dinsdag 3 augustus 2010. Een restitutie bij eventuele niet-deelname is helaas niet mogelijk.

Nog vragen? Stuur even een mailtje (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 
Groetjes,
 
Activiteitencommissie (AC)

De Interessegroep Kunst en Cultuur wil jullie op 26 juni 2010 laten kennismaken van ‘geluid in beeld’ en ‘ zintuigen, natuur en kunst’

Jullie komen oren en ogen tekort bij een uiteenzetting over het samengaan van geluid, beeld en ruimte in de beeldende kunst. Een tweede presentatie gaat over het werk van Giuseppe Penone. Diens werk is doordrongen van een intense en sensuele relatie met de natuur, waarbij de tastzin een belangrijke rol speelt, naast ‘groei’ en ‘tijd’. En ’s avonds komt echt niet alleen het zintuig van de smaak aan bod. Als ‘nagerecht’ fungeert een speciaal ter gelegenheid van ons bezoek ingerichte tentoonstelling en een feest. Tilburg is de stad waar dit allemaal gaat gebeuren. Eerst in Museum De Pont, daarna in NS16. Zie als voorproefjes op de eerste presentatie:  VEP Project Documentary en Poême électronique. En voor de tweede presentatie: Artist Spotlight: Giuseppe Penone en Expositie van Giuseppe Penone

Leden kunnen zich tot en met 22 juni uitsluitend aanmelden via de aanmeldmodule op de GENIUS-website. Aspiranten melden zich aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (cc, aan hun aspirantenbegeleider).

vlagisraelIn het voorjaar van 2011 is het dan toch echt zo ver! Dan dient voor Geniusleden de gelegenheid zich aan om te worden ingewijd in de vele facetten van het leven in Israël! Dat gaat dan gebeuren onder begeleiding van een plaatselijke gids. Hij woont in Israël, maar spreekt vloeiend Nederlands. Hij is zeer goed bekend met zowel de bezienswaardige historische plaatsen als het maatschappelijke en culturele leven. Verder is deze gids zelf gay en uit dien hoofde is hij ook goed bekend met het gay leven in Israël. Kortom, de ideale gids voor ons, zou ik denken.

midzomergrVan vrijdag 11 t/m zondag 20 juni vindt in Utrecht het jaarlijkse Midzomergracht-festival plaats (www.midzomergracht.nl). Dit festival is een groot homo-cultureel evenement met bijeenkomsten, lezingen, films en feesten in de binnenstad van Utrecht. Op zaterdag 19 juni vindt 's avonds het grote slotfeest plaats met optredens en een dansvloer over de Oudegracht. Voorafgaand aan dit feest organiseert Genius, net als vorig jaar, een 'vrije inloop-borrel'.

Borrel voor Genius-leden en belangstellenden

Deze borrel staat open voor leden en belangstellenden, en heeft als belangrijk doel om mensen die Genius nog niet kennen kennis te laten maken met de vereniging. Wij hebben daarom een aankondiging van deze borrel in het festivalkrantje gezet, en verwachten een toeloop van geïnteresseerde homo's en lesbo's. Ook hopen we op een grote opkomst van Genius-leden om gezellig met elkaar wat te drinken én om de geïnteresseerde bezoekers te kunnen vertellen over de vereniging. Zoals gewoonlijk zorgt Genius voor hapjes, alle drankjes mag je zélf afrekenen aan de bar.

nieuwpandRepublikein of Orangist, voor iedereen is Koninginnedag een bijzondere dag. De sfeer van die dag is beroemd tot ver over onze landsgrenzen! Genius levert een bijdrage aan die roem door het organiseren van een Koninginnedagborrel waarmee wij ook dit jaar, naar inmiddels vaste gewoonte, de Koninginnedag weer gaan inluiden. Iedereen is uitgenodigd om daarvoor naar Amsterdam te komen.

Leden kunnen zich alleen opgeven via de site - tot 25 april; alleen aspiranten per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De eigen bijdrage is € 8,00 per persoon. 

makeblijde Nederland is een klein land en al doen we soms stoer over onze parken, het zijn vaak maar bossages in vergelijking met parken zoals die er zijn in landen als USA en Zuid-Afrika of Australië. Toch kan zelfs op heel kleine schaal iets groots gebeuren. De tuinen of kamers van architectuurpark Makeblijde te Houten zijn juweeltjes van tuinontwerp. Dat vindt niet alleen de interessegroep Groene Vingers, dat vinden ook toon aangevende tuinbladen. Zo won de tuin van Duotuin die ze voor Makeblijde ontwierpen de titel Mooiste tuin van Nederland 2005.

De interessegroep Groene Vingers nodigt jullie dan ook graag uit om op zaterdag 24 april kennis te maken met de (tuin-)kamers van Makeblijde. Wij doen dat eerst door de ontwerpers van twee tuinen aan het woord te laten, Ton Mosman en Margriet Essink van Duotuin en vervolgens Theo Reesink van buro Poelmans en Reesink Landschapsarchitectuur. Na de pauze krijgt vervolgens Saskia de Wit van de TU delft het woord om ons te vertellen over het spannings-veld tussen tuinontwerp en landschapsarchitectuur. Vervolgens mogen we op eigen gelegen-heid of onder begeleiding de verschillende tuinen bezoeken om onder de aansluitende borrel met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat groeit en bloeit en ons steeds weer boeit.

 

Luzac De druk op organisaties om succesvol te zijn neemt toe en daarmee de roep om leiderschap, om de noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen te realiseren. De interessegroep Mens & Organisatie organiseert op 27 maart 2010 in het Luzac College in Rotterdam de Geniusbijeenkomst over persoonlijk leiderschap.

De middag start met een inleiding met enkele bekende sprekers en wordt er de slag gemaakt naar leiderschap in je eigen organisatie. Daarna gaan we zelf aan de slag in verschillende workshops. De workshops geven je concrete handvatten ter versterking van je eigen leiderschap en dat in heel verschillende rollen als bestuurder, manager, projectmanager, voorzitter van een werkgroep enz.

stadion Zaterdag 27 februari 2010 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering wordt gehouden in Amsterdam. Na afloop van de vergadering is er een rondleiding door de catacomben van het Olympisch Stadion, waarbij je je kunt laten verrassen door de bijzondere verhalen over dit gebouw. Daarna is er een borrel en een diner.

ALV
De agenda en de overige stukken van de Algemene Ledenvergadering zijn te vinden op de website onder 'Documenten - Bestuur en commissies - Bestuur - ALV2010'. Op de agenda staat onder meer deactualisering van de strategienota. Aan de aspiranten worden de stukken per e-mail toegestuurd omdat zij geen toegang hebben tot dit deel van de website.

Aanmelden en betalen
Aan de ALV zijn geen kosten verbonden, aanmelding via de website (voor leden) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voor aspiranten) is wel verplicht. De borrel is voor eigen rekening. Voor het diner moet je je apart aanmelden. Het betreft een drie-gangen-diner en deelname kost € 35,=. De drankjes bij het diner zijn niet inbegrepen. {reg}Je aanmelding is pas geldig na betaling via rekeningnummer P 198090 t.n.v. Genius te Den Bosch. Indien je op de dag van de ALV nog niet betaald hebt, dient het bedrag ter plekke contant betaald te worden. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 23 februari 2010.

logogeniusZaterdag 26 februari 2011 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering wordt gehouden in Amsterdam. Na afloop van de vergadering is er een borrel en een diner - op dezelfde locatie.

ALV
De agenda en de overige stukken van de Algemene Ledenvergadering zijn te vinden op de website onder 'Documenten - Bestuur en commissies - Bestuur - ALV2011'. Aan de aspiranten worden de stukken per e-mail toegestuurd omdat zij geen toegang hebben tot dit deel van de website.

Aanmelden en betalen
Aan de ALV en de borrel zijn geen kosten verbonden. Aanmelding voor leden via de aanmeldmodule op de website - voor asprianten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via hun aspirantenbegeleider. Voor het diner moet je je apart aanmelden. Het betreft een drie-gangen-keuze-diner en deelname kost € 30,-. De drankjes bij het diner zijn niet inbegrepen. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 24 februari 2011.

133-leiders-en-leiderschap De druk op organisaties om succesvol te zijn neemt toe en daarmee de roep om leiderschap, om de noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen te realiseren. De interessegroep Mens & Organisatie organiseert op 27 maart 2010 in het Luzac College  in Rotterdam  de Geniusbijeenkomst over persoonlijk leiderschap.
De middag start met een inleiding met enkele bekende sprekers en wordt er de slag gemaakt naar leiderschap in je eigen organisatie. Daarna gaan we zelf aan de slag in verschillende workshops. De workshops geven je concrete handvatten ter versterking van je eigen leiderschap en dat in heel verschillende rollen als bestuurder, manager, projectmanager, voorzitter van een werkgroep enz.

ri-nfi De IG Gezondheid en Welzijn wil u graag in de gelegenheid stellen kennis te nemen van een niet zo bekende tak van geneeskunde, namelijk, die waar de arts zijn expertise in dienst stelt van de rechterlijke macht, de forensische geneeskunde. Wij prijzen ons zeer gelukkig, dat wij twee eminente deskundigen op dit gebied: dr. George J.R. Maat, hoogleraar anatomie aande RUL en forensisch antropoloog aan het NFI en dr. Rob Visser, forensisch patholoog aan het NFI bereid hebben gevonden ons een inkijkje in hun vak te verschaffen.
Aanmelden voor leden via het intranet , aspiranten kunnen contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Moevenpick_Amsterdam Nieuwjaarsborrel - Volgens Genius-traditie brengen wij ook begin 2010 een gezamenlijke toast uit op het nieuwe jaar. Deze keer zal dat in Amsterdam zijn. Op zondag 17 januari 2010 kunnen wij elkaar het beste voor 2010 wensen en gezamenlijk het glas heffen op weer een mooi Geniaal jaar. De nieuwjaarsborrel vindt deze keer plaats in de trendy Silk Bar op de begane grond van het Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre.

pauwenHet is een goede gewoonte om je vrienden alle goeds te wensen voor het kerstfeest en/of voor het nieuwe jaar. Dat kun je doen door kaarten te sturen, maar het is eigenlijk veel leuker om die wensen persoonlijk over te brengen. Hier is een goede mogelijkheid: Ook dit jaar organiseert Genius weer een kerstborrel en aansluitend diner. Nu hebben we ervoor gekozen om deze wat eerder te houden zodat er geen concurrentie ontstaat met de Nieuwjaarsborrel waarvoor je later wordt uitgenodigd.

Voor alle goede wensen, ideeën, gezelligheid en vriendschap ben je van harte welkom op Zondag 13 december van 17.00 tot 19.30 uur in Den Haag

Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 10 december. Leden melden zich aan via de site, aspiranten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

logo_VIIIGayGamesCoogne2010Op zaterdag 31 juli 2010 worden in Keulen de achtste Gay Games geopend (www.games-cologne.de). Een geweldige happening, zowel voor de actieve deelnemers als voor toeschouwers. Daarom zal dat weekend de juli-activiteit van Genius in Keulen plaatsvinden. De interessegroep Homoseksualiteit & Actualiteit is al hard bezig om dit te organiseren. Zo willen we op zaterdagmiddag 31 juli met Genius naar de Openingsceremonie in het stadion van Keulen gaan (www.games-cologne.de/en/events ). Na een vrolijke avond en nacht, zouden we dan op zondag 1 augustus graag een aantal Genius-leden willen aanmoedigen bij het beoefenen van hun favoriete sport. Aanmelding voor actieve deelname aan een sportieve of culturele activiteit op de Gay Games wordt per januari 2010 duurder. Dus sportievelingen melden zich nu aan in Keulen (www.games-cologne.de/en/take-part ). En als je dat doet, of al gedaan hebt, laat dan even aan IG Homoseksualiteit & Actualiteit weten in welke tak van sport je te bewonderen zult zijn (dat kan door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Informatie over deelname aan de Genius-trip naar Keulen volgt begin 2010.

bazelbuitenkantDe kranten staan er vol van en in de Tweede Kamer wordt er volop over gesproken. De pensioenleeftijd moet omhoog van 65 naar 67. De redenen: vergrijzing (we worden gemiddeld ouder) en de verminderde dekkingsgraad van de pensioenfondsen door de huidige economische crisis.

IG Economie organiseert op zaterdag 28 november 2009

Met pensioen. Kan ik dat nog wel betalen?

De Bazel Conference Center, Amsterdam

Heb je de discussies een beetje gevolgd? Wat zijn de gevolgen voor jou persoonlijk? Moet je nu bijverzekeren als je toch eerder wilt stoppen met werken? Vragen waarop IG Economie graag een antwoord wil geven. We hebben een programma samengesteld op een historische financiële locatie in het centrum van Amsterdam en nodigen je daarom van harte uit voor de volgende Genius activiteit.

Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 22 november. Leden melden zich aan via de site,
aspiranten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

AANVULLENDE INFORMATIE OP DE AL GEPUBLICEERDE UITNODIGING.

DIES 2009 - DE ROL VAN DE HOMOSEKSUELE MENS IN DE RECLAME

‘Lokt een homo (m/v) alleen een homo (m/v) of juist een hetero' Hoe werkt de marketing / reclame in dit geval? Hoe zichtbaar zijn homosexuele mannen en lesbische vrouwen? Dit willen jullie natuurlijk allemaal weten en ......... Kom dus naar de Dies-bijeenkomst!!!

Zaterdag 31 oktober 2009 te Nunspeet

Als onderwerp is gekozen de rol van homoseksuele mannen en vrouwen binnen de reclame in de afgelopen tijd. Er is een verandering zichtbaar geworden in hoe homoseksuele mannen en vrouwen worden 'ingezet' in de reclame. In het verleden kwamen zij weinig of niet 'aan bod'. Vervolgens mondjesmaat en werden in eerste instantie 'mooie' mannen (veelal sporters) in de reclame gebruikt (Sanex e.d., beroemde parfum- en modehuizen). Nu valt steeds meer waar te nemen dat homo's worden 'gebruikt' om andere consumenten over de streep te halen om producten aan te kopen. Anders gezegd, hoe gayvertising de advertising voor hetero’s heeft beïnvloed.

SCHRIJF JE IN EN RESERVEER EEN KAMER IN DE SPARRENHORST vóór 20 oktober, want dat is de uiterste datum om nog een kamer via de Genius-blokreservering te kunnen bemachtigen. Voor meer informatie en aanmeldingen (alléén van aspiranten): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Leden moeten zich via de website aanmelden.

aantrekkingskracht.gif

Managementcursus speciaal voor Geniusleden en aspiranten (geen kosten).

Waarom loopt u automatisch bij een bepaalde supermarkt naar binnen voor uw boodschappen? Wat zorgt ervoor dat uw organisatie graag werkt met een leverancier? Niet alleen in persoonlijke relaties, maar zeker ook zakelijk is aantrekkingskracht de basis van succes.Aantrekkingskracht. We denken er elke dag wel een keer over na. Bij het uitgaan of op het werk. Wat trek ik aan en hoe presenteer ik mezelf? Hoe blijf ik aantrekkelijk voor mijn partner? Ook voor organisaties is het van belang om aantrekkelijk te zijn. Aantrekkelijk voor klanten en voor medewerkers, maar ook voor investeerders en samenwerkingspartners.

Georganiseerd door IG Twizted

Uitnodiging bijeenkomst IG Twizted 2009

Creating Blue Oceans door trans-sectorale innovatie

Datum: zaterdag 26 september 2009

Locatie: Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference center

blue_ocean.jpgBen je ook net terug van vakantie en blijven je gedachten ook terugkeren naar de witte stranden en wuivende palmbomen waar je niet al te lang geleden nog onder hebt gelegen? Genius houdt je nog heel even in de stemming en brengt je weer op “full speed ahead” met een activiteit geïnspireerd op het boek “Blue Ocean Strategy” van Kim en Mauborgne. Op basis van jarenlang onderzoek naar strategische besluiten van grote en kleine industrieën maken zij een onderscheid tussen (bloed-) rode oceanen en blauwe oceanen. Bedrijven die gericht zijn op groei door concurrentievoordeel, meer kostenreductie, meer marktaandeel en/of –differentiatie zwemmen volgens hun in een ‘bloedige rode oceaan van rivalen die als haaien vechten’. Volgens de onderzoekers vergt dit een waardevernietigende krachtinspanning.

Het zou volgens hen beter zijn de concurrentie aan te gaan door deze irrelevant te maken. “Don’t compete with your rivals, make them irrelevant.” De klassieke benadering van concurrentiestrategie zal in de toekomst geen winstgroei meer opleveren. Het is tijd voor de creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnen marktgebieden, met kansen voor winstgroei: blue oceans.

Iedere actor binnen het financiële en maatschappelijke leven, of je nu zelfstandige ondernemer bent, of ondernemend bent voor een mbk / multinational of zelfs het overheidsbedrijf, kent zijn uitdagingen zeker in tijden van financieel tegenspoed. Is trans-sectorale innovatie het antwoord op de vraag hoe je als ondernemer onder deze barre omstandigheden ‘opportunities’ kunt creëren?

Nooit zullen twee mensen over één ding helemaal gelijk oordelen, en het is onmogelijk twee precies dezelfde meningen te vinden, niet alleen bij verschillende personen, maar ook bij dezelfde persoon op verschillende tijdstippen. Michel de Montainge, Essays (1588), Boom,  1993, p.1261   
29 augustus 2009 - WAT ZIEN IK? Over interpretatie van kunst De Interessegroep Kunst en Cultuur nodigt jullie uit je licht op te komen steken over interpretatie van kunst. Dat licht wordt aangeboden in de vorm van twee inleidingen en een rondgang over tijdelijke tentoonstellingen en de vaste collectie van het Centraal Museum in Utrecht. Volop tijd om ook je eigen zienswijze en interpretatie te geven. Om de tegenstellingen aan te scherpen komt als eerste kunst uit de middeleeuwen aan bod. Daarna de beleving van contemporaine kunst. Twee uiteenlopende perioden met uiteenlopende kunst. Zijn de verschillen enkel optisch - of is er veel meer aan de hand? Maar misschien is het wel ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Kees van de Ploeg geeft zijn inleiding de titel mee: Kunst voordat er sprake is van kunst. Voor Jeroen Damen is Naar (moderne) kunst kijken, kijken naar jezelf. Het Centraal Museum heeft in zijn collectie zowel Middeleeuwse als hedendaagse kunst. Tot de vaste collectie behoort de belangrijkste en meest complete verzameling Utrechtse Oude Meesters ter wereld. Het biedt ook altijd tijdelijke tentoonstellingen. Gidsen zullen rondleidingen verzorgen op basis van het thema van deze dag.  

 

Inleidingen

Kees van de Ploeg: Kunst voordat er sprake is van kunst

Kunst verwijst in de middeleeuwen niet naar een afzonderlijk esthetisch domein, zoals wij daar sinds de achttiende eeuw aan gewend zijn geraakt, maar staat altijd in dienst van een welomschreven functie. Veel kunstwerken dienen om bij de gelovigen devotie op te wekken, soms ook – en naarmate de middeleeuwen vorderen steeds vaker – dienen ze propagandistische doeleinden. Dan gaat het erom de glorie van een vorst en zijn dynastie uit te bazuinen of de macht van een collectieve regeringsvorm zoals een zelfstandige stadsstaat te onderstrepen. Ook speelt kunst een belangrijke rol in de concurrentieslag tussen verschillende kloosterorden om de vrome gunst van de stedelijke bevolking. Hoe sterk deze functies ook kunnen verschillen, bijna altijd is een religieus element in de voorstellingen prominent aanwezig. Dat brengt ons bij de mentaliteit van de middeleeuwer, die ons, in elk geval in ‘post-religieus’ Europa, heel vreemd is geworden. Toch valt aan de hand van de thema’s en de wijze waarop die zijn voorgesteld, ook in die middeleeuwse kunst een ontwikkelingslijn vast te stellen, van een aanvankelijk overheersend apocalyptisch besef naar een steeds persoonlijker emotie, van het Laatste Oordeel uit de twaalfde-eeuwse portaalsculptuur naar de bloedmystiek uit vijftiende-eeuwse getijdenboeken voor persoonlijk gebruik en paneeltjes voor privé-devotie. Juist in dit persoonlijke en emotionele krijgen we zicht op de geleidelijke overgang naar de moderne tijd, waarvan wijzelf weer het voorlopige ‘eindproduct’ zijn.

Kees van der Ploeg doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen  en de Radbouduniversiteit Nijmegen. Hij publiceert geregeld over aspecten van de middeleeuwse kunst. Hij werkt momenteel aan een boek over de Lebuinuskerk in Deventer, waarin ook aan het aspect van de middeleeuwse mentaliteit ruim aandacht wordt geschonken. Hij is lid van Genius.  
 vezelay.jpg  geertgen_manvansmarten.jpg

Het Laatste Oordeel boven het portaal van de Ste-Madeleine in Vézelay (begin 12de eeuw)

Geertgen tot Sint Jans, Man van Smarten, ca. 1495 (Utrecht, Museum Catharijneconvent)

 

Jeroen Damen: Naar (moderne) kunst kijken is kijken naar jezelf…

Moderne kunst is er voor iedereen. Niet speciaal voor een specifieke groep zoals gelovigen, wereldlijk leiders of  welgestelde burgers, maar voor ieder mens die bereid is om het kunstwerk te beleven en te ervaren. Moderne kunst doet ons een voorstel om op een nieuwe manier onszelf en onze wereld te beschouwen. Ze is persoonlijk en tegelijk publiek gericht. Er is geen geschiedenis die vertelt wat moderne kunst is, geen boek met criteria om de maatschappelijke waarde te bepalen, geen canon die sommige werken verheft boven de andere. Het moderne kunstwerk wordt voor ons gemaakt en we moeten er helemaal zelf mee aan de slag.

Wat in het kunstwerk brengt je ertoe om stil te blijven staan? Waarom vind je het ene werk boeiend, mooi of spannend, en het andere afschuwelijk? Wat breng je eigenlijk mee als je naar kunst kijkt? Je kennis van geschiedenis, je voorkeur voor kleur, je nieuwsgierigheid naar een verhaal? Reis licht en laat om te beginnen je bagage thuis: het kunstwerk zelf levert alles om je mee bezig te houden. Al snel zal blijken dat je toch bagage hebt meegebracht, opgeroepen door de vorm en de inhoud van het kunstwerk waarmee jij je bezighoudt: je weet al heel veel en je hebt al heel veel gezien en daar selecteer je nu uit op zoek naar verwantschap.

En je ontdekt dat er geen eenduidige lezing is en geen eenduidige betekenis. Al dan niet bewust van de vele mogelijkheden die het werk in zich draagt kies je voor de op dat moment sterkst geldige. Dan ontdek je dat het kunstwerk de blik op jezelf heeft veranderd. Dat is waar moderne kunst over gaat: dat het altijd anders kan. Het verandert je blik op de wereld, op de oude kunst en op de nieuwe, en op jezelf.

 

gertrudestein.jpg

earlymorning.jpg

Portret van Gertrude Stein - Pablo Picasso Olieverf op doek 100x82cm, 1906 Early One Morning - Anthony Caro Beschilderd staal en aluminium: 289 x 619 x 335 cm 1962

Jeroen Damen is afgestudeerd kunsthistoricus en communicatiedeskundige. Moderne kunst staat centraal in zijn bestaan. Hij geeft cursussen en lezingen en stelt excursies samen en leidt deze. Werkt als curator nauw samen met kunstenaars bij het inrichten van tentoonstellingen. Hij meent dat het genieten van en kennis vergaren over moderne kunst voor een brede groep bereikbaar moet zijn. Hij laat zijn toehoorders genieten van het spannende gevoel dat kunstwerken steeds opnieuw oproepen. Dat het écht opwindend is om te ontdekken wat andere mensen met hun kunst tot stand hebben gebracht. En dat je stapsgewijs went aan het denken en de ideeën van kunstenaars en rond kunst.

 

Rondleiding door Centraal Museum

In vervolg op het ‘geleerde’ maken we een rondgang door het Centraal Museum. Gidsen zullen ons leiden langs een aantal werken uit de vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen die als illustratief beschouwd kunnen worden voor hetgeen in de inleidingen aan de orde is gesteld.

Het Centraal Museum heeft in zijn collectie zowel Middeleeuwse als hedendaagse kunst. Tot de vaste collectie behoort de belangrijkste en meest complete verzameling Utrechtse Oude Meesters ter wereld. In de tijdelijke tentoonstelling ‘Standpunten’ worden traditionele kunsthistorische kaders losgelaten. Zeven hedendaagse kunstenaars laten hun eigen werk een relatie aangaan met kunstwerken uit de collectie. Thema’s  als massacultuur, politiek, vrijheid en elite komen aan de orde. Ruud Kuijer kiest in zijn solotentoonstelling ‘Ambitie - traditie – innovatie’ zijn eigen weg binnen de sculptuur met behulp van materialen als hout, ijzer en beton, los van alle trends en modes. 

 

Borrel en maaltijd

De dag wordt vervolgd met een borrel en een maaltijd. Aten we vorig jaar op straat, dit jaar eten we ‘van de straat’: eten dat wereldwijd op straat te krijgen is. Nu overdekt, in Restaurant 030, in de vorm van een vijfgangen diner.

 

Programma

12.30 - 13.00 uur                    ontvangst aspiranten                                       

13.00 - 13.30 uur                    ontvangst leden

13.30 - 13.40 uur                    opening                                                          

13.40 - 14.25 uur                    inleiding Kees van der Ploeg: Kunst voordag sprake is van kunst

14.25 - 14.55 uur                    pauze met lekkernij

14.55 - 15.40 uur                    inleiding Jeroen Damen: Naar (moderne) kunst kijken, is kijken naar jezelf…….

15.40 - 16.45  uur                   mededelingen en rondleiding door het museum

17.00 uur                                allen op straat, op weg naar het restaurant

17.30 uur                                borrel

19.00 uur                                diner

Ontvangsten en pauze zijn in het museumrestaurant. Bij mooi weer in de tuin. Die ligt naast het auditorium, waar de inleidingen gehouden worden. Degenen die niet in het bezit zijn van een Museumjaarkaart, betalen € 6 entree aan de kassa. Vermeld er bij dat je voor de Geniusbijeenkomst komt. 

Vanwege het individueel afrekenen en inchecken met de museumjaarkaart, stellen we het op prijs wanneer iedereen ruim op tijd aankomt.

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers is 85. Dus, zorg dat je snel een plaats reserveert! Iedereen moet zich vanwege een update aan de website aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 23 augustus. 

Je kunt je voor de volgende programmaonderdelen opgeven:

-  Het gehele programma, inclusief borrel en diner:         € 42.

-  Het middagprogramma, zonder borrel en diner:          € 14.

-  Het middagprogramma met borrel, zonder diner          € 18

De entree voor het museum is niet inbegrepen. Deze bedraagt € 6.  Voor houders van de Museumjaarkaart is de toegang gratis. 

Bij de aanmelding s.v.p. vermelden: lid of aspirant, welk programmaonderdeel / delen je gaat volgen en of je vegetarisch eet. Gelieve het juiste bedrag over te maken op rekening Postbank 3792152, t.n.v. R.J. Jonker, Delft, onder vermelding van programmakeuze en dinerwens. Aanmelding verplicht tot betaling. Pas na de ontvangst van je bijdrage is je inschrijving definitief. Restitutie is niet mogelijk. 

 

Locaties

-  Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht, 030-2362362, http://www.centraalmuseum.nl/

-  Restaurant 030, Voorstraat 23-25, Utrecht, 030-2333232 

 

Bereikbaarheid

Geadviseerd wordt zoveel mogelijk met openbaar vervoer te komen. Raadpleeg daartoe www.9292ov.nl .Er zijn meerdere buslijnen die op loopafstand van het museum hun halte hebben. Buslijn 2 stopt weliswaar voor de deur van het museum, maar rijdt ’s zaterdags maar eens in de 20 minuten. Parkeren: de parkeergarage aan de Springweg ligt zo’n beetje tussen museum en restaurant in.

vezelay.jpgDe Interessegroep Kunst en Cultuur nodigt jullie uit je licht op te komen steken over interpretatie van kunst. Dat licht wordt aangeboden in de vorm van twee inleidingen en een rondgang over tijdelijke tentoonstellingen en de vaste collectie van het Centraal Museum in Utrecht. Volop tijd om ook je eigen zienswijze en interpretatie te geven.

Om de tegenstellingen aan te scherpen komt als eerste kunst uit de middeleeuwen aan bod. Daarna de beleving van contemporaine kunst. Twee uiteenlopende perioden met uiteenlopende kunst. Zijn de verschillen enkel optisch - of is er veel meer aan de hand? Maar misschien is het wel ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Kees van de Ploeg geeft zijn inleiding de titel mee: Kunst voordat er sprake is van kunst. Voor Jeroen Damen is naar (moderne) kunst kijken, kijken naar jezelf.


earlymorning.jpgIn vervolg op het ‘geleerde’ maken we onder leiding van gidsen een rondgang door het Centraal Museum. Gidsen zullen ons leiden langs een aantal werken uit de vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen die als illustratief beschouwd kunnen worden voor hetgeen in de inleidingen aan de orde is gesteld. De tijdelijke tentoonstellingen passen daar goed bij. We sluiten af met een vijfgangen diner, bestaande uit straatvoedsel van over de hele wereld.

Aanmelden: het maximum aantal deelnemers is 85. Dus, zorg dat je snel een plaats reserveert! Vanwege een update van de website moet iedereen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden via de website kan deze keer dus niet. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 23 augustus.

Lees meer ...

wilhelmus.jpgHeb jij zin in een gezellige avond op de Amsterdamse grachten? Net als afgelopen jaar hebben wij voor de vooravond van de Amsterdam Gay Pride een boot geregeld voor een gezellige vaart door de grachten van Amsterdam. De boottocht duurt ca. 3 uur. De 'Wilhelmus' is een gerestaureerd vrachtschip uit de vorige eeuw. Het schip heeft luxe interieur en een volledige bar (en een toilet). Wanneer het weer het toelaat, kunnen wij met open kap varen.
 

zeehond.jpgDe heerlijke lange dagen, de warmte van de zon … ja, het is overduidelijk: het is zomer! Hoogste tijd om dus uit je winterslaap te komen en de natuur in te trekken. Nu kun je jouw vitamine B-niveau opkrikken en laten zien wat de lange uren in de sportschool hebben opgeleverd. De IG Natuur & Outdoor zal je ook deze zomer daarvoor weer de mogelijkheid bieden met een grandioos evenement in het hoge noorden van Nederland, alwaar we het slik van de wadden gaan “proeven”.

Traditioneel is de zomeractiviteit van de IG Outdoor een sportief evenement. Dit jaar gaan we wadlopen op het Groningse wad, een uniek natuurgebied, dat we onder deskundige leiding gaan verkennen. We lopen vanuit Pieterburen, ook wereldberoemd vanwege de zeehondencrèche. De wandeltocht zal ongeveer 3 uur duren. We gaan de unieke flora en fauna van het wad van dichtbij bekijken en lekker uitwaaien. Daarna is er (eigen) gelegenheid om de zeehondencrèche te bezoeken en de dag wordt afgesloten met een borrel en buffet.

Aanmelden: voor leden via de site en aspiranten bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dus let op: de activiteit is niet op de laatste zaterdag van de maand (i.v.m. het getij), maar op de zondag ervoor.

wijnfles.jpg(Nog) niet op vakantie en zin in een zomeractiviteit? Kom dan op zondag 12 juli naar de studentenstad Leiden voor een vaartocht door de Leidse grachten en singels in combinatie met een wijnproeverij en buffet. Volg de route die de Geuzen op 3 oktober 1574 met hun boten aflegden toen ze de uitgehongerde bevolking na het Beleg van Leiden voorzagen van haring en wittebrood. Ontdek de charme van de kleine grachten en singels en anderzijds de grandeur van het Rapenburg met zijn koopmanshuizen uit de Gouden Eeuw en overtuig je er zelf van dat Leiden -na Amsterdam- de stad met de grootste oppervlakte binnen de singels is van Nederland.  Na afmeren van de boten ca 15.30 zijn we te gast bij Van Wingerden Wijnen voor een wijnproeverij. Na afloop van de proeverij kunnen we -bij hopelijk mooi weer- genieten van een lopend buffet in de tuin met uitzicht op de laatste polder van Leiden (de Oostvlietpolder). De prijs voor dit alles bedraagt € 36,= . Meer informatie vinden leden op het intranet, aspiranten kunnen mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
corpus_mentis_logo.jpgDe gestresste gay professional
Stress . . . waar de meesten van ons hardwerkende professionals zijn, zal dit fenomeen ons niet onbekend zijn. Als je net van je werk komend eerst nog moet koken, het snel bereide maal snel naar binnenwerkt om een avondvergadering te halen, tussendoor nog even binnenwipt bij de sportschool maar vooral niet moet vergeten langs de kassa van het Concertgebouw te gaan om de bestelde kaartjes op te halen, als je eindelijk je Linked-in en Facebook pagina hebt bijgewerkt en je blog hebt geschreven (of doe je dat op je werk?) en nog even een snelle blik hebt geworpen op de Genius-site voordat je het werk van de volgende dag gaat voorbereiden – pff, kortom het wordt je even te veel en je vraagt je af hoelang je dit nog volhoudt.

De Interessegroep Gezondheid en Welzijn organiseert een Geniusbijeenkomst rond het thema stress. Wat is het? Wat zijn de verschijnselen? Bestaat er homo-specifieke stress? Hoe herken je stress bij jezelf? Wat is gezonde stress, wat ongezonde? Wat kun je eraan doen? Dat zijn vragen waar wij zoal mee bezig zullen zijn.

Wij hebben drs. Martin Keesenberg, fysiotherapeut en fysiotherapiewetenschapper, bereid gevonden om ons hierover verder te informeren. Martin heeft een multidisciplinair behandelcentrum, Corpus Mentis geheten, in Leiden http://www.corpusmentis.nl/). Daar behandelt hij maar doet er ook wetenschappelijk onderzoek. Stress is één van zijn onderzoeksterreinen. Daarnaast zullen drs. Michael van Geer, arts en internist i.o. en drs. Manon van de Riet, klinisch- en gezondheidspsycholoog, inleidingen verzorgen. Bovendien gaan wij niet alleen luisteren naar lezingen maar ook in beweging komen. We gaan een eindje wandelen en wij zullen een paar oefeningen leren waarmee wij ons zelfs als we het heel druk hebben enigszins kunnen ontspannen.
Dit alles op zaterdag 30 mei aanstaande in het Lloyd hotel in Amsterdam. Leden kunnen zich uitsluitend aanmelden via de website, aspiranten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

IG Homoseksualiteit & Actualiteit ontvangt Genius in Hotel Des Indes

rozezaterdag.jpgElk jaar wordt op de laatste zaterdag van juni ergens in Nederland Roze Zaterdag gevierd. Dit jaar gebeurt dat in Den Haag, echter niet op de laatste zaterdag, maar op zaterdag 20 juni.
Nu de Roze Zaterdag na jaren weer eens in een wereldstad plaatsvindt, leek het de IG H&A een goede gelegenheid om de Genius bijeenkomst van juni daaraan te koppelen. Er zal een groots en veelzijdig programma geboden worden op en rond het Lange Voorhout, met informatie, hoogwaardigheidsbekleders, Willeke, kunst, muziek, en heel veel mensen. En de dag ervoor een conferentie van het Company Pride Platform. En nog veel meer. Daaraan voegt Genius een eigen programma toe, maar zo dat je ook allerlei andere activiteiten van die Roze Zaterdag kunt meemaken.

De Roze Zaterdag viert de zichtbaarheid en de gewonnen vrijheid. Een feest dus. Tegelijkertijd is er aanleiding om vragen te stellen. Daarom organiseren we op zaterdagmiddag 20 juni een debat (alleen voor leden, aspiranten en hun introducés) over zichtbaarheid en tolerantie. Neemt de homo-tolerantie af? Gaat dat betekenen dat de zichtbaarheid onder druk komt? Zou een teruglopende zichtbaarheid op haar beurt de tolerantie in gevaar brengen? En wat kan daar tegen gedaan worden? Een middag met wijze, geruststellende, en misschien ook sombere woorden. Dat alles op een prachtige locatie: Hotel Des Indes, aan het genoemde Lange Voorhout. Later op de dag zal er ergens een borrel zijn, en een maaltijd. En daarna kunnen we gaan dansen. Details maken we eind mei bekend.

Kortom: zet zaterdag 20 juni vast in je agenda. Dan zien we je in Den Haag!

rozezaterdag.jpg

Nooit op een Roze Zaterdag geweest? Of al jaren niet meer? Dit is je kans! Roze Zaterdag is dit jaar immers in de Residentie (op 20 juni), en Den Haag doet het helemaal anders. Er zal een groots en veelzijdig programma geboden worden op en rond het statige Lange Voorhout, met drie podia, artiesten, hoogwaardigheidsbekleders, kunst, muziek, feesten… Nu de Roze Zaterdag eindelijk ‘op stand’ is, leek het de IG H&A een goede gelegenheid om de Genius-bijeenkomst van juni daaraan te koppelen.  De Roze Zaterdag viert de zichtbaarheid. Een feest dus. Tegelijkertijd is er aanleiding om vragen te stellen. Daarom organiseren we (voor leden, aspiranten en hun introducés) een debat: Neemt de homo-tolerantie af? Gaat dat betekenen dat de zichtbaarheid onder druk komt? Zou een teruglopende zichtbaarheid op haar beurt de tolerantie in gevaar brengen? En wat kan daar tegen gedaan worden?

Judith Schuyf zal het debat openen met een inleiding over de actuele stand van zaken rond tolerantie jegens homoseksualiteit in Nederland. Wat zijn de ontwikkelingen? Wat zijn de cijfers? Neemt de tolerantie toe of af, en zijn er wat dat betreft verschillen naar leeftijd, godsdienst, afkomst, opleiding? Zij zal onder meer ingaan op het literatuuronderzoek dat zij onlangs in opdracht van de ministers van Justitie en OCW gedaan heeft naar homo-negatief geweld. 

Vervolgens zal Dennis Boutkan de discussie toespitsen op concrete maatregelen die in een grote stad genomen moeten worden om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen, en op de strategie die COC Amsterdam hanteert om in stadsdelen en wijken te werken aan zichtbaarheid en bespreekbaarheid van homoseksualiteit.

Dit alles op 20 juni in Den Haag. Leden kunnen zich uitsluitend aanmelden via de website, aspiranten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

pr_gr_360.jpgOranjefans, republikeinen en neutralen, verenigt U!

Traditioneel en toch anders: borrelen, buffet, naar muziek luisteren en de laatste Geniusroddels uitwisselen en dat alles voor slechts twintig euro per persoon. Je partner is ook van harte uitgenodigd.  Uitgevoerd worden Passacaglia van Johan August Halvorsen en Rejoice! Van Sofia Gubaidulina  door Telesto Duo.   Je kunt direct uit je werk naar de grachtengordel komen om het glas te heffen op onze geliefde vorstin en haar huis, gelardeerd met een bevlogen toespraak door ónze voorzitter.

Datum 29 april 2009 - de dag voor Koninginnedag.

Programma Graag binnenkomst tussen 18.00 en 19.00 uur. Tussen circa 19.30 en 20.00 uur zal het concert plaatsvinden (graag op deze tijd al aanwezig zijn) en na 21.00 kunnen jullie je elders in het nachtelijk feestgedruis storten. Klik hier voor het complete programma.

Locatie Prinsengracht te Amsterdam. (Dichtbij Leidsestraat/Leidsegracht)

Graag horen we uiterlijk 26 april of je aanwezig zult zijn door je aan te melden via de website (uitsluitend voor leden). De inschrijving sluit bij 70 personen. Je aanmelding is definitief als de kosten à 20 euro p.p. zijn overgemaakt. Aspiranten kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Johan August Halvorsen (1864-1935) Passacaglia, duo voor viool en cello naar Georg Friedrich Händel's suite No. 7 in G mineur voor clavecimbel (harpsichord), 1897 (oorspronkelijk viool en altviool)

 

Sofia Gubaidulina (1931) Rejoice! ("Freue Dich"), 1981  Sonate voor viool en cello opgedragen aan Natalia Gutman en Oleg Kagan
1.  Your joy no man taketh from you
2.  Rejoice with them that do rejoice
3.  Rejoice, Rabbi!
4.  And he returned into his house
5.  Listen to the still small voice within

 

 

maastricht.pngOp 25 april organiseert Interessegroep Groene Vingers een bijeenkomst over het Limburgs landschap. Hoe is dit landschap ontstaan, waarom is het zo bijzonder, welke rijkdommen aan planten- en dierenleven herbergt het,en welke andere rijkdommen zijn er onder het zichtbare landschap? Met bus en gids ontdekken we de bijzondere natuur van Limburg. Naast rijden door hetlandschap bezoeken we groeve ’t Rooth. In de groeve worden vele fossielen gevonden, je mag er zelf ook op speurtocht, dus de liefhebber kan zijn schep en emmertje meenemen. Maar we vergeten de inwendige mens die in Maastricht zo goedverwend kan worden niet. In het erg fraai gerestylde hotel Beaumont worden de deelnemers ontvangen en gebruiken we de borrel en het diner. Met alle activiteiten is rekening gehouden met de treintijden zodat we gelaafd weer terug kunnen reizen naar onze eigen woonomgeving. De bus kent slechts 50 plaatsen, bent je nummer 51 of hoger dan kun je zelf naar de groeve rijden of onder begeleiding van een gids doorMaastricht wandelen. 

Leden kunnen zich uitsluitend aanmelden via de website . Aspiranten kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van dagprogramma met/zonder diner, vis/vlees/vega en excursie ja/nee. Pas na betaling is de aanmelding definitief. Doe je aanmelding en betaling graag uiterlijk 22 april. Restitutie bij annulering is in principe niet mogelijk.

lloyd-hotel.jpg

Op zaterdag 30 mei 2009 organiseert de Interessegroep Gezondheid en Welzijn een activiteit met als thema Stress en Gezondheid. In Rijksmonument Lloyd Hotel in Amsterdam zullen een internist, psycholoog en fysiotherapiewetenschapper van Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap een lezing geven over Stress en Gezondheid. 

Zet 30 mei 2009 dus in jouw agenda en ben er bij in het Lloyd Hotel in Amsterdam.

Meer informatie over de precieze kosten en inschrijving zal binnenkort op de website worden aangekondigd. Geïntresseerden kunnen contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

basel1.jpgEn dit keer gaan we dus naar Zwitserland. Misschien niet direct voor de hand liggend, maar wel een land met mooie moderne architectuur. Vooral sobere maar fraaie vormgeving kenmerken de stoere architectuur. De grootste naam die hier voorkomt is natuurlijk Herzog & de Meuron, die met hun bureau in Basel gevestigd zijn. Maar ook internationale namen als Mario Botta, Zaha Hadid en Frank O. Gehry komen we tegen. Of bijzondere namen als Rudolf Steiner en Prouvé. Wordt de nieuwsgierigheid al gewekt?

comfort.jpg
1. De Roze Comfortzone
Vluchthaven - proeftuin - uitvalsbasis

We zijn als homo of lesbienne op een belangrijk aspect anders; we weten wat het is om jezelf niet te herkennen in de normaliteit van de meerderheid. We kennen de druk of de verleiding om ons gedrag aan te passen en daardoor iets wezenlijks van jezelf kwijt te raken. Onder elkáár hoeven we ons níét terug te houden of de schijn op te houden: we kunnen het beste van onszelf geven en ons goed voelen. 
Is Genius die omgeving waarin we onze eigenwaarde ervaren en kwaliteiten ontwikkelen? Hoe vervult Genius die functie voor ons? Hoe vormen we onze roze thuisbasis? Gebruiken wij deze veilige haven om onszelf en elkaar sterker en authentieker te maken? 
De workshop legt deze weg van binnen naar buiten in korte tijd af en laat ervaren dat je in elk geval ín het veilige huis écht uit de kast kunt komen. Je zult dan misschien zin en moed krijgen om je licht ook ‘buiten’ te laten schijnen, i.p.v. het onder de korenmaat te zetten!
 
diversity.jpg
2. Dynamiek van Diversiteit.
 
Managers zijn er vaak op gespitst om een homogene organisatiecultuur neer te zetten met duidelijke en eenduidige normen en waarden. Denk aan KPMG, Ministerie, ABNAMRO, Pentascope enz. 
Hoe werkt dit? Waar we in deze workshop aan werken is het besef, dat hoe meer je open staat voor diversiteit in jezelf, des te meer je open kan staan voor diversiteit in je werkomgeving.
 
pinkwork.jpg
3. Crisis op mijn werk, wat nu?
 
Je denkt: "Dit overkomt mij nooit", maar plotseling komt het bericht dat er gesaneerd moet worden of erger nog, het bedrijf is failliet. 2000 ontslagen bij ING, weg is je baan en een andere baan in die sector kun je wel vergeten. Weg is je lease auto, je laptop en je mobiel. Weg is je zekerheid en je status. Kun je je hypotheek nog betalen?
Wat ga je doen? Hoe ga bezuinigen? Is dat anders dan je hetero collega? Hoe gebruik je je (Gay & Lesbian) netwerk om een nieuwe job te vinden?
Dit zijn de thema's die we in deze interactieve workshop willen behandelen.
 
  
change.jpg
4. Veranderen – en welke kleur beken jij?
 
Er bestaan net zoveel veranderingen als er mensen zijn. ‘Leren veranderen’ is het standaardwerk van Léon de Caluwé en Hans Vermaak over veranderkunde. Het boek geeft vijf fundamenteel verschillende manieren waarop je tegen veranderen aan kunt kijken; ze worden aangeduid met vijf kleuren.
Het kleurendenken geeft in vijf kleuren taal aan het praten over veranderen. Het helpt je bewust te worden van je eigen denkbeelden over veranderen. Het biedt handvatten om opvattingen van anderen te herkennen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Deze workshop geeft een korte, krachtige kennismaking met de vijf werelden van veranderen en laat je ontdekken op welke planeet jijzelf woont...
 
gaysailor.jpg
5. Pak jij je verantwoordelijkheid ?

Een goede zeiler kan inschatten, hoe de wind waait, met welke elementen hij rekening moet houden en tegelijkertijd zijn eigen kracht kan inzetten om zijn eigen koers te varen.
In organisaties raakt dit de autonomie van de ander, maar ook.......waar ligt jouw grens ?
Wanneer pak jij je verantwoordelijkheid ?
In deze workshop gaat het over het stellen van vragen aan jezelf en aan de ander.

De workshop is bestemd voor eenieder, die geïnteresseerd is in persoonlijk leiderschap.
 
"Wat niet wordt gevraagd, zal niet worden geweten
Wat niet wordt bevraagd, zal niet worden gekend"

Einstein
 
talent.jpg
6. Ontwikkeling van roze talenten
 
Hoe kunnen we als Geniusleden onze professionele talenten met elkaar ontwikkelen? We hebben met al onze leden zoveel ervaring en kennis in huis, waarom hier niet meer gebruik van maken?
Vandaar dat we in deze workshop iets van de mogelijkheden willen laten zien en proeven, zaken als persoonlijke coaching en mentorship, intervisie
Het gaat ons er niet om een technische verhandeling te geven van allerlei vormen,  maar om te ervaren wat zoiets voor je kan betekenen op een praktische en aangename wijze.
De meeste leden bij Genius zijn  professionals en we lopen af en toe tegen iets aan waarbij we best wel wat hulp kunnen gebruiken.
Hulp in de zin van even kunnen sparren, je ei kwijt te kunnen of gewoon duidelijk professioneel advies binnen halen. 
We willen graag een start hiermee maken via deze workshop.. We wisselen aan het einde van de workshop onze ervaringen uit en gaan kijken hoe we hiermee binnen Genius  verder gaan
 
network.jpg
7. De roze competentie van Genius

Genius wil een competente roze organisatie zijn. Als uitgangspunten voor de organisatiecompetenties nemen we de recente Beleidsvisie van het Bestuur.
Voor een competente roze organisatie zijn competente roze leden nodig. We veronderstellen daarvoor een roze competentieprofiel bij de leden.
Genius als organisatie moet aan ‘pink competence management’ doen. We gaan met elkaar vaststellen welke competenties Geniusleden zouden moeten hebben en hoe je die competenties kunt meten.
In de workshop denken deelnemers na over de roze competenties van de leden en de ontwikkeling van een instrument om die competenties te meten. 
 

Ben je gay, ben je professional of ben je een gay professional?

Inschrijving geopend maandbijeenkomst 28 maart 2009 

work-home.jpg

We zijn allemaal out op ons werk - nemen we aan... Maar wat dan? Op deze maandbijeenkomst van Genius kan je kijken naar jezelf, je werkomgeving en hoe je kijkt naar anderen. Hoe gebruik je homo of lesbisch zijn in je professionele leven? Wat zijn roze competenties? Wat is je roze comfortzone? Hoe open ben je zelf? Hoe kijk je naar kleur in je organisatie? Heb je een roze bril, heb je een professionele bril of heb een professioneel roze bril? En met welke kleur kan je naar organisaties kijken?

Op deze dag van de nieuwe interessegroep Mens & Organisatie  gaan we in zeven workshops op deze vragen in. Je kunt aan twee ervan deelnemen. Elke workshop wordt gekenmerkt door een menselijke, organisatorische of gemengde invalshoek. Alle workshops zullen door de leden van de IG zelf worden gegeven. We zullen jullie met diverse werkvormen prikkelen om ongekende talenten naar boven te laten komen. De dag zal gehouden worden van 13:00-17:30 uur in hartje Amersfoort bij BMC (naast het station) en wordt van 17:30-21:00 uur afgesloten met een diner.

Leden kunnen zich nu inschrijven via de website. Aspiranten kunnen zich aanmelden per e-mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding alleen middagprogramma of hele programma (incl. diner). Aanmelden vóór 24 maart!

schreierstoren.gif De Aspiranten Begeleidings Commissie  (ABC) organiseert twee keer per jaar een borrel. Er wordt in maart weer een borrel georganiseerd, waarbij aspiranten en een aantal (nieuwe) Genius-leden aanwezig zullen zijn om in ontspannen sfeer samen te borrelen. Dit is een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Genius-leden en mede-aspiranten. Enkele drankjes zullen je worden aangeboden door de Vereniging. Voor meer informatie kan je contact op nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

schreierstoren.gif De Aspiranten Begeleidings Commissie (ABC) organiseert twee keer per jaar een borrel. Er wordt in maart weer een borrel georganiseerd, waarbij aspiranten en (nieuwe) Genius-leden aanwezig zullen zijn om in ontspannen sfeer samen te borrelen. Dit is een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Genius-leden en mede-aspiranten. Enkele drankjes zullen je worden aangeboden door de Vereniging. Voor meer informatie kan je contact op nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

logogenius.jpgOp zaterdag 28 februari wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Genius gehouden. Locatie is dit jaar Den Haag, waar het Bestuur iedereen vanaf 13h00 welkom heet in het Museum voor Communicatie. Vooraf is er voor aspiranten een speciaal half uur ingeruimd voor introductie en kennismaking vanaf 12u30. De vergadering begint om 13u30. 

Belangrijke onderwerpen zijn de strategienota, de terugblik en verantwoording over 2008, verkiezing van nieuwe bestuursleden, en de plannen voor 2009 – alle documenten kun je terugvinden op intranet. Na de vergadering is er de mogelijkheid om het museum gratis te bezoeken, en biedt het Bestuur alle deelnemers een borrel aan. Aansluitend is er een buffet in Restaurant Juliana’s op Plaats in Den Haag voor degenen die zich hiervoor aangemeld hebben.

Voor leden is er meer informatie te vinden op het intranet, hier kunnen zij zich ook aanmelden. Aspiranten kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding of je alleen aan het middagprogramma deelneemt of aan het hele programma (incl. buffet).

intfilmfestrott.jpg In een recent bericht in NRC was te lezen dat 2008 een topjaar was voor de Nederlandse film: niet alleen werden er meer nieuwe films gemaakt, het aantal bezoekers steeg ook flink.  Vorig jaar gingen er maar liefst dertig nieuwe Nederlandse speelfilms in première, tien meer dan in 2007. Naar de film Oorlogswinter kwamen al bijna 600.000 mensen.

Hoe komt het dat het zo goed gaat met Nederlandse publieksfilms? Wat zijn de voorwaarden voor dit succes? En is het wel even succesvol als het nu lijkt? Wordt er nu nog wel gelet op kleinere artistieke films? Over deze en andere vragen organiseert de Interessegroep Film en Media van Genius op zaterdag 31 januari een middag met specialisten van de Nederlandse film. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het kader van het Rotterdam International Film Festival. In een college zal worden uiteengezet hoe het er nu wérkelijk voorstaat met de Nederlandse film, en er zal een discussie zijn met filmspecialisten.

Na de bijeenkomst is er een borrel en een diner en bestaat  de mogelijkheid om de slotfilm van het festival bij te wonen. Deze film tijdens het filmfestival bekend worden gemaakt en zal worden vertoond in de grote zaal van De Doelen, inclusief drankje als afsluiting. Genius heeft veertig kaarten hiervoor gereserveerd. Inschrijven kan tot 29 januari op de aanmeldpagina van het intranet. Hier is ook meer informatie te vinden. Aspiranten kunnen zich aanmelden en informatie opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

champagne.jpg Aan het eind van 2008 en het begin van 2009 organiseert Genius twee borrels: de traditionele nieuwjaarsborrel en –voor degenen die dat te lang wachten vinden- een eindejaarsborrel. De nieuwjaarsborrel vindt plaats in Aziatische sferen in Den Haag op zondag 4 januari 2009, de eindejaarsborrel in kunstzinnige sferen in Amsterdam op zondag 28 december 2008. Aanmelden voor leden via de website. Aspirant-leden kunnen contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

politie_04.jpg

Roze en blauw

Hoe leert de politie om te gaan met diversiteit in de samenleving? Toegespitst op homosexualiteit.

 

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de politie? Willen weten hoe onze politiemensen (agenten en leidinggevenden) worden voorbereid op hun taak? Hoe homovriendelijk is de politie tegenwoordig? Op zaterdag 29 november organiseert Genius een activiteit bij de Politieacademie in Amsterdam-Slotervaart waar docenten en een aantal studenten van de politieacademie antwoord geven op al deze vragen. Leden vinden meer informatie op het intranet. Aspirantleden kunnen zich inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

aia-09.jpgWegens geweldig succes nog één keer terug!
Zondag 15 februari 2009 van 16.00 tot ca 22.30 uur in Stadsschouwburg Amsterdam
Een theatraal tweeluik over liefde, angst en hoop, dat zich afspeelt in New York tijdens het Reagan-tijdperk in de jaren tachtig. We volgen Louis die zijn vriend Prior in de steek laat, uit angst voor de verwoestende werking van het mysterieuze, nieuwe aidsvirus. Elders in Manhattan loopt het huwelijk van het Mormonenechtpaar Joe en Harper Pitt op de klippen. Intussen valt ook de machtige ultrarechtse advocaat Roy Cohn ten prooi aan het virus. De angsten van de personages vinden een uitweg in een stortvloed aan dromen, hallucinaties en leugens.
Genius zit met een Geniale korting op de 1e rang ! Schrijf je nu in! De eerste 50 kaarten zijn uitverkocht, maar Paul heeft er nog extra weten te bemachtigen. Schrijf je dus nu in voor de laatste kaarten! OP = OP. De inschrijving sluit op 25 januari 2009!! VANDAAG!
aia-09.jpgNieuws over het GENIALE bezoek aan toneelvoorstelling ANGELS IN AMERICA 15 februari Stadsschouwburg Amsterdam
 
Circa 70 GENIALEN (inclusief introducé's) hebben zich voor deze toneel gebeurtenis van het jaar aangemeld. Maar er is nog meer goed nieuws over deze voorstelling te melden.  Voorafgaand aan de voorstelling zal Roeland Fernhout , een van de acteurs in Angels in America speciaal voor Genius - en als grote uitzondering - een inleiding over het stuk houden. Roeland  zal ons wat vertellen over het toneelstuk en over de interpretatie die Toneelgroep Amsterdam daaraan gegeven heeft, en misschien ook wel hoe het is om dit stuk te spelen. 

speeddating.jpg

Genius heeft de afgelopen twee jaar een grote groei doorgemaakt. Het ledenaantal is bijna verdubbeld. De grote toename geeft veel nieuwe energie, maar leidt er ook toe dat niet iedereen alle Genius-leden even goed kent. Anderzijds blijkt het voor veel nieuwe leden niet altijd makkelijk hun weg te vinden binnen Genius. Om hier aan tegemoet te komen worden er op zaterdag 25 oktober een speeddate sessie en een IG markt georganiseerd.

  

schreierstoren.gifHierbij nodigen we je uit om een drankje te komen drinken op zaterdag 11 oktober 2008. Er wordt dan een borrel georganiseerd, waarbij aspiranten en een aantal (nieuwe) Genius-leden aanwezig zullen zijn om in ontspannen sfeer samen te borrelen. Dit is een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Genius-leden en mede-aspiranten.

Corpus ExperienceUitnodiging bijeenkomst IG Gezondheid en Welzijn 2008

De Inwendige mens - Zin en onzin van gezondheidsclaims

Datum: Zaterdag 27 september

Locatie: Corpus Museum en Hotel Het Witte Huis, Oegstgeest

Op 27 september gaat Genius op reis door het menselijk lichaam in CORPUS met aansluitend interessante lezingen en een forumdiscussie over de zin en onzin van gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen (o.a. probiotica) en gezondheidsclaims!

Let op: de bijeenkomst is in principe volgeboekt, als je op de wachtlijst wilt staan, stuur dan even een mailtje naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

sloep.jpgVoor het tweede achtereenvolgende jaar kun je met Genius eerste rang zitten bij de Canal Parade op zaterdag 2 augustus. Werd er vorig jaar nog met vijf verschillende boten gevaren, dit jaar hebben we één boot, een sloep, die plaats biedt aan maar liefst 42 personen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we vanaf het water de boten-parade aan ons voorbij zien trekken. Bovendien gaan we ook op de avond vóór de pride (vrijdag 1 augustus)het water op, om een vaartocht over de grachten te maken. Beide dagen maken we gebruik van dezelfde sloep, en je kunt kiezen of je alleen vrijdagavond, of alleen zaterdagmiddag, of beide keren meewilt.

Vanwege overweldigende belangstelling is de boot op beide dagen al helemaal vol. Er wordt nu gewerkt met een wachtlijst om bij uitval toch zoveel mogelijk mensen op het water van de Canal Parade te laten genieten. Voor meer informatie kun je contact op nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

foto_ehrm.jpgéén dag verlof: drie dagen boordevol recht, cultuur en plezier

Van donderdagavond 11 december tot en met zondagmiddag 15 december gaan we met een aantal Geniusleden een bezoek brengen aan Straatsburg. Hoogtepunt van de reis zal zijn een bezoek aan het Europese Hof voor de rechten van de mens (het EHRM) op vrijdagochtend 12 december. De Nederlandse raadsheer Egbert Myjer zal daar iets vertellen over het werk van het EHRM en het Hoofd juridische zaken Nico Mol zal ons vervolgens rondleiden. Een aantal van jullie kennen Egbert en Nico nog van de Iustusactiviteit van november jl. Maar er is meer, véél meer.

glsummertour.jpgGAY & LESBIAN FILMMARATHON

Zondag 13 juli 2008

Rialto Filmhuis, Ceintuurbaan 338,  1072 GN Amsterdam 

Euro 18,- per persoon (2 films)

Meer info op Rialtofilm.nl                 

Op 13 juli a.s. begint weer de jaarlijkse Gay & Lesbian Filmmarathon. Lijkt het je wat om eens met Genius het spits hiervan af te bijten, dan kun je je opgeven om de eerste twee films te gaan zien.

blokart.jpgHet is weer zomer en dan wordt het weer tijd voor Outdoor activiteiten. De IG Natuur & Outdoor heeft ook dit jaar zijn best gedaan om er iets speciaals van te maken. Haal de korte broek en het strakke shirtje dus maar uit de kast en plant de (te) grote zonnebril maar boven op je hoofd, want op zaterdag 26 juli gaan we naar de kust! Bij strandpaviljoen Timboektoe in Wijk aan Zee hebben we echt zomerse activiteiten georganiseerd met voor elk wat wils.

Het belooft een zeer sportieve dag te gaan worden, met spectaculaire activiteiten als Blokarten, Powerkiten en Discgolfen. We worden ontvangen op het zeer relaxte terras van Strandpaviljoen Timboektoe met zicht op strand, zee en Noorzeekanaal. De inschrijving is verlengd tot 24 juli 2008. Aspirantleden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Door omstandigheden vindt de Natuur & Outdoor dag as zaterdag 26 juli niet plaats in strandpaviljoen Aloha maar in het vlak daarvoor gelegen strandpaviljoen Timboektoe (http://www.timboektoe.org/main.php). Douches en omkleedfaciliteiten zijn daar ruimschoots aanwezig. De route ernaar toe is hetzelfde.

tigri.jpg

Periode: 18 april 2009 – 25 april 2009 *

Aantal deelnemers: 16 (max)

Opgeven voor deze reis is nog niet mogelijk, maar wil je vrijblijvend geïnformeerd blijven, stuur dan een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Voor Genius wordt een programma van 1 week opgesteld, maar je bent natuurlijk vrij om te verlengen in Suriname (b.v. 26 april tot 2 mei) of een combinatie met een ander land te maken. Dat kan bijvoorbeeld goed met de Antillen of Trinidad. De datum is onder voorbehoud.

kroller-muller.jpgDe interessegroep Groene Vingers organiseert op zaterdag 28 juni een bezoek aan het Nationale Park De Hoge Veluwe. Degenen die daar wellicht al eens geweest en hebben het Kröller-Müller Museum bezocht of op de witte fietsen het enorme terrein verkend. Op 28 juni wordt met behulp van de inleiding van één van de Genius-leden en van de gidsen een rondleiding georganiseerd die de deelnemers met heel andere ogen naar kunst, de natuur en kunst in de natuur doet kijken. Meer informatie op de intranetsite van Genius.

scheepvaarthuis.gifPrins Hendrikkade 108-114, Amsterdam
 

Speciaal voor Geniusleden en aspirant-leden organiseerden wij 15 juni 2008 een architectuur rondleiding door het voormalige maar vooral prachtige Scheepvaarthuis (nu Grand Hotel Amrath) in het centrum van Amsterdam.

Klik hier voor de foto's .

 

MidZomerGracht FestivalVoor het tweede jaar staat Genius op het MidZomerGracht festival, waarbij we een vrije-inloop-borrel organiseren op zaterdag 21 juni 2008. Lokatie is bar/lounge Delano, Mariaplaats, Utrecht. Alle Genius-leden zijn van harte uitgenodigd om bij de borrel te zijn. We verwachten veel belangstellenden voor wie het dan leuk is met Genius-leden te kunnen spreken. De borrel begint om 16u en duurt tot ongeveer 18u30. Na afloop zijn er diverse feesten in de stad zijn - voor kaartverkoop zie www.pann.nl

Federaal België, tweetalig Brussel en homoleven: twee taalgemeenschappen die langs elkaar leven?

Zaterdagmiddag 26 april 2008 in Brussel
(Optioneel: Zondag 27 april 2008 in Brussel)

Maandenlang stonden de kranten er vol van: Belgische regeringscrisis! Onenigheid tussen Vlamingen en Franstaligen over Brussel en het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde veroorzakte grote politieke problemen. Intussen lijkt de ruzie gesust en heeft België weer een federale regering. Maar voor hoelang?

Het waarom en hoe van diversiteitsbeleid,
een activiteit van de interessegroep Homoseksualiteit & Actualiteit.


Zaterdagmiddag 29 maart 2008 in Amsterdam

Steeds meer organisaties ontwikkelen diversiteitsbeleid. Ook het aantal organisaties dat een dergelijk beleid mede op lesbische vrouwen en homomannen richt, lijkt toe te nemen. Inmiddels hebben enkele grote bedrijven de waarde van diversiteitsbeleid erkend en dat heeft ondermeer bij ING, IBM en TNT geleid tot de oprichting van LGBT - netwerken (LesbianGayBisexualTransgender).
Bij elkaar genoeg redenen voor de interessegroep Homoseksualiteit & Actualiteit om deze trend (en onze werkgevers en onszelf) eens kritisch tegen het licht te houden. Moeten we ons meer richten op (LGBT) diversiteit? En waarom dan? En hoe kunnen we dat het beste aanpakken?

beijing_national_stadium2.jpg In navolging van de jaarlijkse architectuurtrips naar verschillende Europese steden, zoeken we het voor de verandering eens een keer wat verderop. De Olympische spelen vormen de aanleiding voor een reis naar Beijing.

Een bezoek aan de gebouwen voor de spelen zijn het belangrijkste onderdeel van deze 8 daagse reis, zoals het Olympisch stadion ("vogelnestje"), het zwemstadion, the Olympic Village  En ook andere moderne architectuur, zoals de CCTV building van de Nederlandse architect Rem Koolhaas. Maar daarbij zullen de traditionele highlights van deze stad, zoals de Verboden Stad en de Muur niet worden overgeslagen. Graag horen wij van jullie of er interesse is voor deze reis.

In Amsterdam is aan de noordoever van het IJ op een voormalig kraanspoor een uniek kantoorgebouw verrezen. De media zijn er enthousiast over. Paul Goes en René Onsia organiseren er op vrijdag 8 februari een excursie heen. Julian Wolse, een van de architecten, is enthousiast over ons bezoek en zal ons 'alles' over het gebouw vertellen en het ons van binnen laten zien.

Image

SchiermonnikoogWegens een geweldig succes in 2003 opnieuw Genius op Schiermonnikoog!

Tijdens het weekend van 16-18 mei a.s. kun je een aanloop nemen naar de zomer, op het Waddeneiland Schiermonnikoog. Tussen het pinksterweekend en het songfestival kun je met mede-Genialen wandelen, lekker eten en uitgaan.

 

Weekend Schiermonnikoog
Vrijdag 16 – zondag 18 mei 2008

 Voor dit weekend is een optie genomen voor dertig personen in appartementenhotel Hotel Egbertsduin (zie www.egbertsduin.nl) een rustig gelegen hotel vlakbij de duinen en de vuurtoren, op ongeveer 200 meter van het Noordzeestrand en op circa 800 meter van het dorp. De royale hotelkamers zijn voorzien van een ruime living met televisie en stereo cd set, en een open keuken.

Naast gastronomie, gezellig borrelen en nightlife, zullen tijdens het weekend een fraaie wandeltocht en fietstocht gemaakt worden, waarbij we oog in oog zullen komen te staan met zeehonden, en krijgen we deskundige uitleg over de natuur en het eiland. Naast de georganiseerde tochten en excursies is er volop vrije tijd.

Genius - Netwerk van LGBT+ Professionals | © 2016 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Genius staat geregistreerd onder KvK nummer 40240282
Vestigingsadres (alleen voor correspondentie): Landmeterstraat 18 2645KH te Delfgauw
- Voor lidmaatschapszaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Voor financiën: rekeningnummer: NL11INGB0000198090; correspondentie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.