Binnen Genius is het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. Financiën, interne en externe communicatie, werving en toelating van nieuwe leden en de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van Genius-brede activiteiten.

Eens per jaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in de Algemene Ledenvergadering. De leden van het bestuur worden gekozen uit de leden van de vereniging, in principe voor een periode van drie jaar. Binnen het bestuur zijn naast de voorzitter, secretaris en penningmeester de voorzitter van de Activiteiten Commissie en de voorzitter van de Commissie Nieuwe Leden vertegenwoordigd.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met het bestuur via bestuur@genius.nl of met een van de afzonderlijke bestuursleden.

Een keer langskomen?

Genius is een informeel netwerk voor homomannen. Ons doel: ontplooiing en vriendschappelijke contacten. Al meer dan 25 jaar gaan we op pad voor onze maandelijkse activiteiten, waarbij we inhoud en verdieping combineren met gezelligheid. We zoeken altijd nieuwe leden! Kom een keer langs als introducee op een event (meestal laatste zaterdag of zondag van de maand) en kijk of je een klik voelt met onze leden. Mail naar onze secretaris@genius.nl

Lid worden?

Maak kennis met Genius. Je betaalt nog geen contributie maar kunt zes maanden lang alle activiteiten, borrels en diners bezoeken. Zo leer jij de vereniging kennen. je kunt ook samen met leden naar de film of een speciale expositie bezoeken. De Commissie Nieuwe Leden ondersteunt je daarbij. Heb je na dat halve jaar zin om lid te worden, dan kan dat hier.